Publicacions

En aquesta pàgina podeu descarregar els bulletins i revistes editats i publicats per Aspace

Revista Connexió núm 37 – desembre 2020
 

Revista Connexió

Revista Connexió núm 36 – juliol 2020
Revista Connexió núm 35 – Novembre 2019
Revista Connexió núm 34 – Abril 2019
Revista Connexió núm 33 – Noviembre 2018
Revista Connexió núm 32 – Març 2018
Revista Connexió núm 31 – Setembre 2017
Revista Connexió núm. 30 – Febrer 2017
Revista Connexió núm. 29 –  Setembre 2016
Revista Connexió núm. 28 – Gener 2016
Revista Connexió núm. 27 – Juliol 2015
Revista Connexió núm. 26 – Gener 2015
Revista Connexió núm. 25 – Juliol 2014
Revista Connexió núm. 24 – Febrer 2014
Revista Connexió núm. 23 – Juny 2013
Revista Connexió núm. 22 – Març 2013
Revista Connexio núm. 21 – Juliol 2012

 

Butlletí ASPACE NEWS-Publicacions de l'antic butlletí (en l'actualitat no editem ni publiquem el butlletí)

Bulletí núm. 29 – Novembre del 2017
Bulletí núm. 28 – Novembre del 2016
Bulletí núm. 27 – Desembre del 2015
Butlletí núm. 26 – Desembre 2014
Butlletí núm. 25 – Setembre 2014
Butlletí núm. 24 – Març 2013
Butlletí núm. 23 – Desembre 2013
Butlletí núm. 22 – Juny 2013