Cartera de Serveis

Els Serveis de Salut, Socials i Educatius de la Fundació Aspace Catalunya, es basen en un model biopsicosocial i cultural, centrat en la persona amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, i considera les tres dimensions que conformen la salut d'una persona: la dimensió física o factors biològics, la dimensió emocional o factors psicològics i la dimensió social i cultural o factors de relació amb l'entorn. Aquesta visió implica la inter i la multidisciplinarietat en la intervenció i compta amb les aportacions dels diferents professionals i agents.

Oferim tots els serveis que necessiten al llarg de la seva vida.