Recerca

Des de la Fundació Aspace Catalunya apostem per la investigació i la recerca, per tal de donar respostes a les necessitats de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Actualment, en col·laboració amb altres entitats sanitàries i universitats, participem en els següents estudis:

1. Ones de xoc: efectes a 6 mesos. IP: Paca Gimeno

2. TD: Ones de xoc radials. IP: Míriam Tur

3. TD: Teràpia mirall. IP: Anna Ortega

  3.1 TD: Teràpia mirall, RCT

  3.2 TD: Teràpia mirall, revisió sistemàtica i meta-anàlisi

  3.3 TD: Teràpia mirall, estudi de viabilitat

4. TFM: Validació escala Pedí-EAT. IP: Gemma Mayral

5. TD: Pauta exercicis EESS DeepLabCut. IP: Georgina Domènech

6. Validació escala de persones amb TEA i PC (UB).

7. Guies de consens per a avaluació neuropsicològica (UB).

8. Incognyx: validació test QI amb grans afectats?

9. DITEA: eficàcia tractaments persones amb DI i TEA . IP: Laura Estrela

10. Fase III fàrmac contra la PC discinètica. IP: Bernat Bertran

11. Validació escala IPSA, perfils sensorials aquàtics. IP: Esther Mur

12. Factors de risc en la epilèpsia. IP: Isabel Fernández i Bernat Bertran

13. Descripció d’una població de nens amb plagiocefàlia. IP: Berta Rodríguez

(IP es Investigador/a Principal)

A destacar les tres tesis doctorals (TD) que tenim actives de professionals de la Fundació Aspace. 

L’estudi de la plagiocefàlia es publicarà a juliol.

Aquest any la Comissió de Recerca ha aprovat definitivament el Protocol de Recerca, un document clau que marca les pautes a seguir en qualsevol estudi fet a la Fundació Aspace Catalunya, des de la cerca bibliogràfica, el disseny de la recerca, fins a les possibles fonts de finançament. En aquest Protocol destaca tot el procés sobre protecció de dades a tenir en compte abans d'iniciar qualsevol estudi donat que treballem amb dades de pacients especialment vulnerables.