Innovació

Impulsar la innovació, és apostar per l’actualització i millora dels nostres serveis, així com per una atenció altament especialitzada. Aixó permet donar resposta a les necessitats, cada cop més especifiques, del col·lectiu de persones amb pluridiscapcitat, paràlisi cerebral, i altres trastorns del neurodesenvolupament.

De de l’entitat, s’ha traçat una línea de treball centrada en tres eixos principals:  

 • EIX 1: Innovar en la prestació de serveis i en la experiència percebuda de les persones usuàries en totes les àrees -serveis de salut, educació, diürns i residencials-, en l’àmbit de la prevenció, l’assistència i la investigació.
 • EIX 2: Innovar en el tractament i gestió de dades per a generar informació útil a tots els nivells de decisió –estratègica, operativa i de resultats-. Aplicació de Big Data i Intel·ligència artificial.
 • EIX 3: Innovar en les relacions interprofessionals en dues direccions. A nivel operatiu, en termes de desenvolupament del treball -multidisciplinarietat, multicèntric, presa de decisions compartida, coneixement compartit-. Com a experiencia del propi professional, en relació a l’entitat.

Alguns dels tractaments i iniciatives que, en l'actualitat, s'estan portant a terme des dels diferents serveis són: 

 • Ús de plataformes de monitoratge web i mHealth per a dur a terme el contínuum assistencial des de l'àmbit de la fisioteràpia i teràpia ocupacional a través de la plataforma Physiotec.
 • Ús de plataformes de monitoratge web per a dur a terme sessions dinàmiques en valoració i seguiment des de l'àmbit de la psicologia i logopèdia a través de la plataforma NeuronUp.
 • Valoracions antropomètriques, de marxa, equilibri i coordinació a través de la Tyroteràpia.
 • Realitat virtual com a element complementari amb tecnologia Tyromotion:
  • Pablo Lower Extremity
  • Tymo
 • Realitat virtual com a element complementari, amb elements disponibles en el mercat, com la Videoconsola Wii i l'aplicatiu Wii Fit.
 • Treball de la Marxa en Treadmill amb i sense suspensió a través de la Grua de Sostre.
 • Ús d'assistents virtuals controlats per veu com l'Alexa:
  • Jocs interactius individuals o en grup
  • Activació d'elements per a controlar l'entorn
 • Tecnologia especialitzada en cinesiteràpia assistida a través d'un motor per a persones amb restriccions de moviment, complementant la teràpia física, ergo i esportiva.
 • Pantalles Tàctils com a elements d'interacció i ús de les extremitats superiors per a treballar la motricitat fina
 • Ús de Web Cam per a realitzar Jocs de Realitat Augmentada
 • Creació de Mapes d'Experiència de les activitats que es duen a terme.