Estructura Organitzativa

La Fundació Aspace Catalunya, en data 27 de desembre de 2017, va quedar inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que se'ns va comunicar el dia 12 de gener de 2018.

L'acord de transformació d'associació a fundació es va prendre per unanimitat a la passada assemblea extraordinària de socis celebrada a Barcelona, el passat dia 22 de juny de 2017. 

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. Els seus membres es reuneixen amb una peridiocitat mínima trimestral per tal d'aprovar els comptes anuals i prendre decisions en benefici de la Fundació. Els membres del Patronat no reben cap retribució per a cap concepte. Són els següents:

 • President: Sr. Jordi Portella i Rebordosa. Contacte: president@aspace.cat
 • Vicepresident: Sr. Josep Ballester i Roselló
 • Vocal: Sra. Concepció Mestres i Miralles
 • Vocal: Sr. Lluís Farrés i Cardoso
 • Vocal: Sr. Marcel Carrera i Cortiella
 • Vocal: Sr. Josep M. Bosch i Vidal
 • Vocal: Sr. Carles Sanrama i Sánchez
 • Vocal: Sr. Carlos Jordana García
 • Vocal: Sr. Josep M. Picas i Vidal
 • Vocal: Sr. Enric Mangas i Monge
 • Secretària i no patrona: Sra. Elena Puigdevall i Grau

Més informació

EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està format per les següents persones:

STAFF DIRECCIÓ GENERAL​

 • Direcció de Relacions Institucionals, Comunicació i Màrqueting: Sra. Olga González Lancho ogonzalez@aspace.cat
 • Direcció de Responsabilitat Social Corporativa: Sra. Yolanda Elipe López yelipe@aspace.cat

DIRECCIONS DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA PERSONA

DIRECCIONS DELS SERVEIS DE SUPORT CORPORATIU

 • Direcció de Sistemes d’Informació: Sr. Paul Mussach Rodríguez pmussach@aspace.cat
 • Direcció de Persones i Valors: Sr. Albert Cantón Brizuela acanton@aspace.cat
 • Direcció d’Economia i Finances. Serveis Generals: Sr. Albert Cantón Brizuela acanton@aspace.cat

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan consultiu liderat per la direcció general, i treballen segons les línies estratègiques i objectius organitzacionals, així com el seguiment i avaluació dels projectes.

Més informació

EQUIP DE PROFESSIONALS

La Fundació ASPACE Catalunya compta amb 274 professionals de diferents àmbits.

La nostra plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la salut (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues i treballadores socials), de l’àmbit pedagògic (mestres i educadors) i professionals no assistencials (administració, RRHH, informàtica, gestió, manteniment, neteja, etc).

235 treballadors tenen un perfil assistencial i 39 tenen un perfil no assistencial.

11 treballadors tenen alguna discapacitat, és a dir, el 4% de la plantilla, acomplint amb la LISMI, llei espanyola del 13/1982 de 7 de abril, que estableix per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%.

Disposem de 59 professionals homes, i 215 professionals dones.

Organigrama general 2023