Protecció de dades

A la Fundació Aspace Catalunya ens prenem molt seriosament la seguretat de les dades personals amb les que tractem, així com els drets de les persones interessades a estar informades en tot moment i a gestionar les seves dades, tal i com reconeix el Reglament General de Protecció de Dades.

Qualsevol dubte o consulta relatiu al tractament de les dades personals o per ampliar informació us podeu adreçar a protecciodedades@aspace.cat.

Informació sobre els tractaments

Posem a disposició de cada persona una pàgina específica, en funció de la seva relació amb la Fundació Aspace Catalunya:

Exercici dels drets

La persona interessada o el seu representant legal haurà de descarregar i omplir el model de sol·licitud que pertoqui, exposant si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari:

El model omplert s'haurà d'enviar a l'adreça protecciodedades@aspace.cat adjuntant un document identificatiu. En el cas que el sol·licitant no sigui el propi interessat, caldrà adjuntar també un document acreditatiu com a representant legal de l'interessat.

En un termini màxim de 30 dies rebrà una resposta per part d'Aspace.

També es poden presentar les sol·licituds de forma presencial en qualsevol dels centres d'Aspace.