PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Fundació ASPACE Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961, com una associació, amb la missió d’atendre a les persones amb paràlisi cerebral amb un model assistencial innovador interdisciplinari en el tractament i rehabilitació de la persona. Al 2017 l'entitat es transforma d'associació a fundació i queda inscrita al Registre de Fundacions amb el número de registre 3043.

En compliment amb la Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu documents intitucionals, comptes anuals, concerts econòmics, subvencions i altres informacions relacionades amb la Transparència i les Bones pràctiques d'ASPACE.

aspace com a entitat proveïdora de serveis
altre informació corporativa
politiques, plans i bones pràctiques
responsabilitat social corporativa