RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat social corporativa (RSC) és una forma de liderar les organitzacions i respon a l’impacte que generen totes les seves activitats, a nivel social, ambiental i econòmic.

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat, que per la seva visió, missió i valors institucionals ha treballat sempre sota els principis de la responsabilitat social. La seva missió ja contribueix de manera positiva a diferents objectius de desenvolupament sostenible  -ODS- de l'agenda 2030.

La Fundació Aspace Catalunya té com a missió l'atenció integral a les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, així com acompanyar i donar suport a les seves famílies, i durant els seus 60 anys d’història sempre ha treballat sota principis bàsics com la salut holística, el benestar, la inclusió social o la lluita contra les desigualtats.

Durant el Pla Estratègic 19-22, Aspace ha apostat per visualitzar i integrar aquest compromís en molts dels seus projectes.

Al 2021, a través de la Fundació UCH i Vector 5, duem a terme el Perfil de Compromís Social, amb informe de resultats favorable. Aquesta acció ens orienta cada vegada més al compomís social i a generar valor diferencial com a entitat que presta serveis a les persones. Treballem les grans àrees de la RSC: vector social, econòmic, laboral, ambiental i de bon govern. La Fundació Unió Catalana d'Hospitals ens atorga un reconeixement de l’assoliment del Perfil de Compromís Social referent al treball continuat en aquest línia. 

Al 2022, en el treball de planificació sobre el futur Pla Estratègic 23-27, apostem clarament per integrar l'estratègia de la responsabilitat social corporativa en totes les línies d'acció, amb el compromís de treballar sobre les línies de millora de l'informe de compromís solidari, de seguir contribuir positivament en els ODS que ja treballàvem i minimitzar l'impacte negatiu en alguns ODS.