RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilitat social corporativa (RSC) és una forma de liderar les organitzacions i respon a l’impacte que generen totes les seves activitats, a nivel social, ambiental i econòmic.

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat, que per la seva visió, missió i valors institucionals ha treballat sempre sota els principis de la responsabilitat social.

La Fundació Aspace Catalunya té com a missió l'atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic, així com a les seves famílies, i durant els seus 60 anys d’història sempre ha treballat sota principis bàsics com la salut holística, el benestar, la inclusió social o la lluita contra les desigualtats.

Al 2019, en el marc del Pla Estratègic de l’entitat, Aspace fa una aposta més ferma per visualitzar aquest compromís i aliniem les nostres accions de responsabilitat social al treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) més destacats.

Al 2021, a través de la Fundació UCH i Vector 5, duem a terme el Perfil de Compromís Social, amb informe de resultats favorable. Aquesta acció ens orienta cada vegada més al compomís social i a generar valor diferencial com a entitat que presta serveis a les persones. Treballem les grans àrees de la RSC: vector social, econòmic, laboral, ambiental i de bon govern.