Contribució a l'agenda 2030 sobre objectius de desenvolupament sostenible

El 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides, va adoptar un conjunt d’objectius globals per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible, per al 2030. Per concretar, l’agenda es tradueix en la definició de 17 objectius de desenvolupament sostenible, anomenats ODS.

Els ODS són un repte per a tothom: societat, administracions i organitzacions de tot tipus (empreses, entitats, etc). L’impacte que suposa aconseguir i treballar el ODS es reflecteix en la millora de la qualitat de vida de les persones. Els ODS poden ajudar-nos a connectar la nostra estratègia com a entitat amb les prioritats globals.

A la Fundació Aspace Catalunya, en el marc del Pla Estratègic 2019-22, primer, i ara en el Pla Estratègic 23-27, contemplem com a objectiu contribuir a avançar en el desenvolupament sostenible, tant ajudant a minimitzar els impactes negatius com maximitzant els impactes positius en les persones i en el planeta.

La nostra raó de ser i missió de l’entitat es vincula profundament a molts ODS.

Som una entitat especialitzada i capdavantera en l'atenció a les persones amb patologies del neurodesenvolupament neurològic, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, i de les seves famílies, i contribuïm a l'autonomia personal i la millora de la qualitat de vida de le spersones ateses. També realitzem una tasca educativa a l’escola, amb els alumnes respectant els seus ritmes evolutius i capacitats cognitives i elaborant plans individuals per a cada alumne amb necessitats especials. I per tant la nostra missió està molt vinculada a la salut, el benestar, la reducció de les desigualtats i l’educació de qualitat, que són els ODS 3, 4 i 10.

Més enllà dels ODS en els quals impacta directament la nostra activitat, de manera concreta i amb l’objectiu de maximitzar i contribuir positivament en alguns ODS en concret, anem implantant millores per contribuir estratègicament a alguns ODS:

ODS 3:

Foment de bons hàbits i salut en el treball a partir del treball fet en la comissió de salut i seguretat (hàbits saludables, revisió mèdica anual).
Implantació de màquines de vènding amb part dels productes saludables.

Hem ofert a tots els professionals xerrades sobre alimentació saludable, sobre mindfulness i reducció de l'estrès i planificació i gestió d'activitats, a càrrec de diferents professionals externs.


ODS 4:

Pla de formació de l'entitat adreçat als professionals d'Aspace segons les necessitats detectades en funció dels perfils laborals.


 

 

ODS 5:

Implantació de pla d'igualtat a l'entitat i les accions associades al mateix.
Conciliació familiar i laboral amb els professionals especialment adaptades a la situació de pandèmia (teletreball, reduccions de jornada, períodes de confinament fins a espera de resultats PCR).

 

 

ODS 9:

Diversos estudis de recerca, entre els que destaquen el tractament amb ones de xoc per millorar la mobilitats dels nostres pacients, la necessitat  de teràpia cardio-respiratòria en paràlisi cerebral, així com l'estimació de la prevalència dels trastorns de l'espectre autista en centros d'atenció precoç a Catalunya.
ODS 10:

Sensibilitació del col·lectiu de paràlisi cerebral, patologies del neurodesenvolupament i pluridiscapacitat, i de les seves necessitats. Activitats inclusives i campanyes sensibilitzadores.
Suport a programes de beques per a les famílies en risc d'exclusió social.
Projectes d'innovació tecnològica per fomentar l'autonomia de les persones usuàries.
 

 

ODS 12:

Conscienciació als professionals i a les persones usuàries sobre hàbits de consum responsable: reciclatge, gestió de residus, reducció de despesa energètic, ús de paper reciclat, reducció del consum de paper, reducció de nombre d'impressores, bons hàbits d'impressió, reducció del consum de plàstic.
Política de contractació de proveïdors locals i sensibles amb el medi ambient i l'àmbit social.
Participació a projectes ecològics amb l'Ajuntament de Barcelona: Escoles sostenibles, projecte apilo, hort ecològic d'autoconsum (residència, cdo, escola).
Sistema d'il·luminació LED en tots els centres de l'entitat per reduir el consum elèctric.

ODS 13:

Canvi a productes de neteja ecològics, que generen menys contaminants.
Campanyes de sensibilitació als centres sobre la necessitat de cuidar el planeta (Taller d'ecovida, entre d'altres).

Instal·lació de plaques fotovoltàiques per reduir el consum d'energies fòssils i fer ús de les energies renovables.
ODS 16:

Foment de bones pràctiques i gestió ètica de les dades i foment de la transpàrencia en la informació.
Addhesió a codis ètics i codis de conducta.

Compromís per treballar amb proveïdors que siguin socialment responsables.

 


 

ODS 17:

Establiment d'aliances estratègiques amb diferents Hospitals referents de Barcelona (Hospital Sant Rafel, Hospital del Mar, Hospital Snat Joan de Déu) per compartir coneixements especialitzats en paràlisi cerebral, assistència, experiències, tecnologia i professionals; i amb entitats de caire social (Fundació Pere Tarrés) per optimitzar recursos.
Intercanvi de coneixements i experiències amb altres institucions. (Entitats del sector)
Convenis de pràctiques amb Universitats i altres centres de formació.
Projectes de col·laboració comunitària entre escoles i centres diürns per a fomentar la cooperació, entre diferents barris de la ciutat, entre els usuaris amb paràlisi cerebral i altres patologies de desenvolupament neurològic i també a través d'intercanvis d'activitats amb instituts de secundària.
Col·laboració anual amb la Marató de TV3.
Col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer: les persones usuàries de la nostra residència han apadrinat dos infants de l'Índia. Fem donacions de cadires de rodes, caminadors i altres ajudes ortèsiques a nens i adults de països subdesenvolupats que no poden beneficiar-se'n.