Etapes de la paràlisi cerebral

A la Fundació Aspace Catalunya realitzem l’acompanyament durant totes les etapes de la vida de les persones usuàries amb paràlisi cerebral i altres trastorns del neurodesenvolupament. Som especialistes en la coordinació dels serveis sanitaris amb els socioeducatius per aportar l’atenció necessària en cada moment de la seva vida.

Etapa diagnòstica de la paràlisi cerebral

A la primera etapa de la paràlisi cerebral no es realitza solament el diagnòstic etiològic o de la lesió en concret, sinó el diagnòstic del desenvolupament de l’infant i, del moment evolutiu en que es troba la persona i la seva família. Per tant, quan parlem de diagnòstic, no solament parlem d’afectacions neuromotrius, sinó també de salut mental, de cognició, de la capacitat relacional i afectiva i de tots els possibles trastorns i patologies associades.

Per a realitzar aquesta avaluació fan falta professionals especialitzats en paràlisi cerebral, neurodesenvolupament y psicopatologia infantil. En aquest procés intervé el metge neuropediatra, el metge neurorehabilitador, psicòlegs, fisioterapeutes i treballadors socials.

Tractament precoç de la paràlisi cerebral

Quan fem referència al tractament precoç ens referim a un tractament terapèutic des del mateix moment en que es diagnostica la paràlisi cerebral. Es porta a terme una intervenció global en el desenvolupament dels infants, posant especial atenció en els aspectes característics de la patologia.

És un procés assistencial que tindrà continuïtat durant els primers anys de vida. Un equip multidisciplinar de la Fundació Aspace Catalunya, seran els encarregats de donar resposta a les necessitats de les persones usuàries entre els 0 i els 4-6 anys.

Educació integral de les persones amb paràlisi cerebral

S’han de valorar les característiques i capacitats de la persona i oferir, dintre del marc de l’escola ordinària o de l’escola d’educació especial, tots els recolzaments necessaris per a desenvolupar les capacitats d’aprenentatge.

L’educació y la neurorehabilitació son complementàries. L’infant no són únicament alumnes, ni únicament pacients, son persones en fase de desenvolupament i formació que han d’integrar els dos processos per aprofitar al màxim les seves capacitats.

Les necessitats de les persones usuàries amb paràlisi cerebral justifica una actuació coordinada entre serveis de neurorehabilitació i sociosanitaris. Durant tota aquesta etapa, especialistes de salut i professionals educatius han de treballar de forma coordinada.  

Formació professional en persones amb paràlisi cerebral

Segons les habilitats adquirides, la persona continuarà els circuits ordinaris o s’integrarà en un sistema especialitzat, com els centres de teràpia ocupacional o dels programes d’inclusió laboral.

En qualsevol dels casos continuarà rebent el recolzament necessari per part dels professionals especialitzats en el camp de la neurorehabilitació per a treballat les capacitats funcionals i l’entrenament d’habilitats de la vida diària.

Etapa laboral de les persones amb paràlisi cerebral

A la Fundació Aspace Catalunya es promou la inserció laboral de les persones usuàries amb paràlisi cerebral en una empresa ordinària o en un centre de treball protegit. Altres opcions son centres ocupacionals o de dia si l’afectació no permet la integració. És imprescindible vetllar sempre pel manteniment de les habilitats i la conservació de les capacitats prèvies per evitar el deteriorament funcional.

Etapa d’envelliment de les persones amb paràlisi cerebral

El període d’envelliment s’inicia abans en les persones afectades de paràlisi cerebral, per tant, la neurorehabilitació ha d’anar encaminada a evitar el deteriorament, l’analgèsia i les atencions posturals.

Al llarg de totes aquestes etapes és necessari el recolzament dels professionals experts en ajudes tècniques i ortopèdiques per a millorar i preservar la capacitat motora, de comunicació i d’autonomia personal. També es precisa el seguiment dels professionals consultors de totes les patologies associades.

A la vegada, fem us d’espais lúdics, esportius i relacionals per a millorar la integració familiar i social de les persones amb paràlisi cerebral.

El treball amb les famílies serà diferenciat segons l’etapa assistencial en la qual es trobin, però sempre ha de ser un treball específic, consensuat entre tots els professionals, amb el consentiment i la participació de la família i de la persona amb paràlisi cerebral sempre que sigui possible.

Creiem que si a les famílies els hi oferim espais integradors millorarà la qualitat relacional entre totes les parts i retardarem l’edat d’institucionalització i d’envelliment.