Missió, visió i valors

Missió

Oferir atenció integral altament especialitzada a les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat al llarg de tota la seva vida, així com l’acompanyament i suport a les seves famílies.

Visió

  • Ser una entitat capdavantera a Catalunya amb reconeixement internacional en l’àmbit del neurodesenvolupament i la pluridiscapacitat, en base a un model que integra les vessants sanitària, social i educativa.
  • Deixar petjada en la millora de la qualitat de vida i benestar de les persones ateses i les seves famílies, potenciant la col·laboració amb les entitats de l’entorn per consolidar una xarxa especialitzada.
  • Ser una peça clau en la provisió de serveis públics sanitaris, socials i educatius, i ampliar la nostra presència en el territori.
  • Potenciar la recerca, innovació, transformació digital i sostenibilitat.
  • Impulsar la nova Unitat Polivalent d’Aspace, pensant en les necessitats presents i futures.

Valors

Cuidem les persones.

Tenim cura de les persones ateses, les seves famílies, els professionals i els col·laboradors, i fomentem la seva participació activa en la presa de decisions. Tractem a tothom de forma individualitzada amb equitat i respecte des de la igualtat i la diversitat: funcional, cultural, social, religiosa, de gènere i sexual.
 

Comptem amb el millor talent professional i qualitat humana.

Treballem en equips interdisciplinaris compromesos per a la promoció del benestar físic, emocional i social de les persones ateses i les seves famílies.
 

El nostre model d’atenció està basat en la integració sanitària, social i educativa.

Duem a terme aliances estratègiques amb els principals hospitals de referència, xarxa sanitària, social i educativa,  per tal de facilitar la continuïtat de l’atenció, l’acompanyament en la cronicitat i la gestió de la complexitat. Fomentem la proximitat, més enllà dels nostres centres, gràcies  a la incorporació de noves tecnologies.

Incentivem la recerca, la innovació especialitzada i la divulgació del coneixement.

Constantment ens fem preguntes per proposar accions i donar resposta als nous reptes i canvis de l’entorn. Fomentem la creació de noves idees i nous projectes, els avaluem i els duem a terme. Sempre estem aprenent i compartint.

Som ètics i sostenibles.

Incorporem la reflexió  ètica en les nostres decisions, fomentem la responsabilitat social corporativa i la transparència, així com la sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

Solidesa sense ànim de lucre.

Disposem d’una estructura econòmica i financera forta i estable, més de 60 anys d’experiència i l’expertesa d’un equip de professionals preparat per assumir els reptes de futur. A la Fundació reinvertim tots els guanys en l’acompliment de la nostra missió.


Quadríptic general de l'entitat