Neurorehabilitació

A la Fundació Aspace Catalunya oferim atenció integral i altament especialitzada enfocada en la neurorehabilitació de les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat al llarg de tota la seva vida. Integrem les vessants sanitària, social i educativa, juntament amb l’acompanyament i el suport a les famílies, amb l’objectiu de cobrir tots els aspectes de la persona.

Tenim en compte el marc referencial de la CIF i les F-Words (que son l’adaptació proposada pel DR. Rosenbaum basades en la CIF) per aplicar-les en el tractament neurorehabilitador de les persones amb patologies del neurodesenvolupament.

La Classificació Internacional del Funcionament (CIF) de la Discapacitat y la Salut realitzat per l’Organització Mundial de la Salut, es tracta d’una classificació universal que estableix un marc i un llenguatge per a descriure la salut i les dimensions relacionades amb elles.

Sota els termes de Funcionament i Discapacitat s’integren les funcions corporals, l’activitat i la participació, que depenen de la condició de salut i de la interacció de la persona amb factors contextuals.

Els trastorns del neurodesenvolupament

Segons dades recents, els trastorns del neurodesenvolupament afecten entre el 5% i el 10% de la població. Comença normalment en la infància i abans de la pubertat, període en el qual el cervell està desenvolupant-se.

Segons Thapar, Cooper i Rutter, els trastorns del neurodesenvolupament son “un grup de condicions heterogènies que es caracteritzen per un retard o una alteració en l’adquisició d’habilitat en una varietat de dominis del desenvolupament inclosos el motor, el social, el llenguatge i la cognició”.

Qualsevol factor que altera el complex procés de desenvolupament encefàlic pot ocasionar que la persona no manifesti un desenvolupament neurològic típic. Encara que, en molts casos l’etiologia és desconeguda, les causes poden classificar-se en:

  • Congènites, per exemple, mutacions genètiques o trastorns metabòlics.
  • Prenatals, com deficiències nutricionals o infeccions maternes.
  • Perinatals, per exemple, les derivades de complicacions durant el part. Especialment la falta d’oxigen (hipòxia) o gran prematuritat.
  • Postnatals, fan referència a factors com traumatismes cranioencefàlics, infeccions com la meningitis o la exposició a tòxics ambientals després del part.

Els trastorns del neurodesenvolupament tenen el seu origen en la primera infància o durant el procés de desenvolupament. Es poden detectar y tractar els primers símptomes de forma primerenca.

Les alteracions provocades per aquestes afeccions generen dificultats d’intensitat variable en els processos d’adaptació i participació social i/o en la realització d’activitats bàsiques per a la vida i la supervivència. L’activitat de les persones amb trastorns del neurodesenvolupament es veu limitada o alterada.

La gran diversitat existent dintre dels trastorns del neurodesenvolupament es reflexa en el fet de que algunes persones manifesten dèficits puntuals que no els hi impedeixen tenir una vida independent i plena. Per exemple, dificultats per a mantenir l’atenció centrada.

Altres persones, no obstant, necessitaran de recolzament durant tota la vida per sobreviure, degut a que no arriben a desenvolupar aquelles habilitats bàsiques necessàries per a una existència independent. Com ara, l’habilitat per caminar o alimentar-se per si mateixos i, és en aquesta complexitat de dèficits, on fonamentem la nostra feina.

La mirada global que ofereix l’equip multidisciplinar des de la Fundació Aspace Catalunya al llarg de tota la vida d’una persona, ens permet ajustar-nos tant a les necessitats individuals com a l’acompanyament i suport de les famílies. Estem especialitzats en la intervenció global, interdisciplinar, potenciant l’empoderament de la persona usuària per a participar de forma activa en el procés terapèutic i assistencial.

A la Fundació Aspace abordem persones usuàries de tots els perfils, inclosos els més complexos, on es fa patent el dèficit cognitiu. També poden tenir comorbilitat amb altras patologies del neurodesenvolupament: com trastorns de comunicació i relació o trets de l’espectre autista.

Dintre de les teràpies amb les que comptem s’inclouen: intervencions conductuals des de la psicologia, recolzament psicosocial i rehabilitació neuropsicológica, logopèdiafisioteràpia o la teràpia ocupacional, entre altres opcions que estimulen les habilitats que les persones no han pogut desenvolupar adequadament. A més d’oferir els recolzaments necessaris per a viure una existència plena de significat.

La neurorehabilitació assoleix el seu veritable sentit, eficàcia i utilitat quan totes aquestes intervencions es traslladen a l’entorn natural de la persona: al domicili, la residència, el centre diürn o els centres de teràpia ocupacional. Complementant les activitats diàries aconseguim la màxima autonomia funcional i la participació activa en la comunitat.

Trastorns del neurodesenvolupament tractats per la Fundació Aspace Catalunya