Equip directiu

Direcció general

STAFF DIRECCIÓ GENERAL 

 
 

Sra. Elena Puigdevall i
Grau
Directora General

Sra. Olga González Lancho
Directora de Relacions Institucionals, Comunicació i Màrqueting

Sra. Yolanda Elipe López
Directora de Responsabilitat Social
Corporativa

DIRECCIONS DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA PERSONA

Dra. Tamara Biedermann Villagra
Directora l'Àmbit Salut
 

Sr. Carlos Varela Ferro
Director d’Operacions Transversals i de l'Àmbit Social

Sr. Daniel Torrejón Almirall
Director de l'Àmbit Educatiu i Escola

DIRECCIONS DELS SERVEIS DE SUPORT CORPORATIU

Sr. Paul Mussach i Rodríguez
Director de Sistemes d’Informació
 
 

Sr. Albert Cantón Brizuela
Director de Persones i Valors 
Director d’Economia i Finances Serveis Generals

 

 

Més informació