Equip directiu

Sra. Elena Puigdevall i
Grau
Directora General
 
 

Sr. Albert Cantón Brizuela
Director d’Economia i Finances Serveis Generals
 

 

Sra. Marta Borràs i           Balmes
Directora de Persones i Valors 
 

Dra. Tamara Biedermann Villagra
Directora de Serveis de Salut
 
 

Sra. Míriam Torrella i Raymond
Directora de Serveis d'Atenció diürna i Residència
 
 

Sra. Marta Barberan Varona
Directora de l'Escola d'Educació Especial
 
 

Sr. Paul Mussach i       Rodríguez
Director de Sistemes d’Informació
 

Sra. Yolanda Elipe López
Directora de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa

Sr. Carlos Varela Ferro
Director d'Operacions Transversals

 

Més informació