LES FESTES A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL ASPACE CATALUNYA

A l’escola de la Fundació Aspace Catalunya es valora la importància de fer viure als alumnes les festes culturals pròpies de la localitat de Catalunya, això es fa a través de celebracions de totes les festes populars.

Partint de l’ideari en el qual es defineix l’escola, que ho fa com una Escola Catalana i Aconfessional, busca apropar als alumnes a la cultura, la història i a les tradicions del territori català des d’un punt de vista festiu i pedagògic.

Es vol aconseguir que els alumnes arribin a conèixer i apreciar les festivitats, tradicions i altres manifestacions culturals dins de l’entorn al qual pertanyen, mostrant actituds de respecte, interès i participació en la mesura de les seves possibilitats. És fonamental acostar-los a les festes, adaptant-les tant com sigui possible a les seves capacitats.

Commemorar les festes tradicionals conjuntament com a comunitat educativa ajuda a desenvolupar en els alumnes la capacitat de conviure, i habitar el món que marca el currículum d’educació infantil i primària, alhora que recolza i afavoreix la participació, la creativitat i el compromís de tothom.

Dins de l’escola es celebren les següents festes escolars:

-Castanyada/tardor

-Nadal

-Carnaval

- La primavera (Escoles + Sostenibles)

-Sant Jordi

-Fi de curs

Durant la preparació, dins de les aules i en la seva posterior celebració grupal, es potencien valors com: l'estimació per les diferents festes populars, el treball en equip pel que fa a l’organització i realització de l’acte, el respecte cap als altres; a les seves opinions i el treball cooperatiu entre l'escola i la resta de la comunitat educativa.

Des de l’escola de la Fundació Aspace Catalunya ja s’ha iniciat la festa de Nadal i la de fi de curs a les famílies per afavorir la interrelació entre elles. Són festivitats que els alumnes, les famílies i tot el personal de l’escola esperen amb il·lusió, perquè permeten compartir moments de convivència que ajuden a reforçar els vincles.

Categoria:
Escola