Contes sensorials dins a l'aula

Una experiència educativa motivadora i adaptada a les necessitats dels alumnes

Els contes són un recurs que les mestres utilitzen dins les aules per treballar diversos centres d’interès, transmetre valors educatius i ajudar als nens i nenes a entendre el món que els envolta d’una manera lúdica i motivadora.

En el cas dels alumnes de l'Escola d’Educació Especial Aspace Catalunya, tenen unes característiques i necessitats específiques, que es poden treballar a través dels contes sensorials. Aquests són una adaptació sensorial de la història que es vol explicar. La narració va acompanyada de diferents estímuls i experiències sensorials de tipus olfactiu, tàctil, visual, gustatiu, auditiu, vestibular, somàtic i vibratori que facilita que els alumnes puguin accedir al relat del conte connectant els continguts de la narració amb els diferents sentits i àrees perceptives.

Cal destacar que, el conte sensorial és un recurs pedagògic molt útil per tractar les diferents àrees d’aprenentatge, a més a més, els ajuda a  desenvolupar habilitats sensorials, cognitives, emocionals, socials i lingüístiques enfortint el vincle adult-infant a la vegada que gaudeixen d’una experiència plaent, divertida i interactiva.

A l’escola, les mestres i les logopedes treballen en l’elaboració i adaptació d’aquests contes. Els ajusten tenint en compte les necessitats específiques de cada grup i els objectius curriculars que es volen assolir. Durant el desenvolupament de l’activitat és important que s’expliqui amb calma, mostrant cada estímul de manera individual, sense pressa i donant opció a què l’alumne pugui accedir respectant el seu ritme i temps de resposta. Alhora, es potencia l’estimulació del llenguatge tant en l'àmbit expressiu com comprensiu.

Treballar els contes d’una manera sensorial és una activitat molt motivadora i adequada a les necessitats dels alumnes, per aquest motiu molts grups-aula de l’escola els expliquen de manera periòdica.

Categoria:
Escola