Dia Mundial de l’Educació Ambiental

L’educació ambiental és la formació de la ciutadania en la matèria de medi ambient com a resposta educativa a la crisi ambiental actual, i amb l’objectiu màxim de protegir i preservar el medi ambient.

L’any 2001, l’Ajuntament de Barcelona en el marc del “Compromís ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, va crear el Programa d’Escoles + Sostenibles de la qual l’Escola d’Educació Especial Aspace Catalunya en forma part.

L’objectiu d’aquest programa és contribuir a la sostenibilitat des de l’àmbit educatiu i reconèixer  els centres educatius com a agents de canvi a la ciutat. El programa Escoles +Sostenibles té com a missió oferir acompanyament i suport als centres educatius que tenen la voluntat de fer canvis amb l’horitzó d’adoptar un enfocament integral de centre per transformar la institució educativa, i fer front als reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica.

El projecte que es va iniciar des de l’escola l’any 2002, ha anat evolucionant de manera que s’ha anat basant en l’Eix Transversal d’Educació Ambiental, que té a veure amb la sostenibilitat de l’entorn, s’ha anat incorporant de mica en mica més iniciatives, grups d’alumnes, ms professionals i famílies,  i serveis de la Fundació Aspace Catalunya.

El projecte actual compte amb diferents vessants:

  • Reducció de la quantitat de residus i  recollida selectiva de paper i cartró, envasos de plàstic i matèria orgànica (compostatge).
  • Fer més verda l’escola plantant en diferents taules de cultiu i recipients.
  • El treball en xarxa.

Es compta amb el PVME (Punt Verd Mòbil Escolar) que visita l’escola tres vegades al llarg del curs, i recull de forma selectiva els residus especials que per la seva composició no es poden llençar als contenidors habituals que hi ha al carrer. S’ha pogut constatar la gran quantitat de residus que es generen, i tots els professionals són conscients de la importància de minimitzar al màxim aquesta quantitat.

Per altra banda, a l'escola es fa compostatge recollint les restes de matèria orgànica de l'esmorzar i del dinar amb l'objectiu de poder aconseguir compost pels horts. Per tal de generar una millor qualitat del compost, a vegades, es demana la participació de famílies i de professionals.
Actualment, es disposa d'un parell de compostadors, i s'obre un dels dos a l'inici de la tardor o de la primavera.

Des de la Fundació Aspace Catalunya es creu fermament que aquest projecte no pot ser un plantejament d’objectius i accions mediambientals que s’organitzen puntualment, i que només influeixen en alguns àmbits o en la dinàmica i aprenentatges d’alguns grups d’alumnes. Es considera que els principis de respecte a la sostenibilitat han de reflectir-se en el Projecte Educatiu de Centre i han de formar part del teixit institucional, és a dir, han d’estar presents en totes les activitats escolars, així com en tots els serveis de la Fundació i en la política de gestió dels recursos.

Categoria:
Escola
,
Institucional