Importància de la prensió del llapis en el desenvolupament Infantil

Un aspecte clau en l'aprenentatge

La prensió del llapis és més que un simple gest. És una habilitat fonamental que pot tenir un impacte significatiu en el desenvolupament del nen/a. El/la Terapeuta Ocupacional assumeix un rol crucial en avaluació i correcció de com s’agafa el llapis, ja que aquesta ha de ser funcional i eficient per permetre un aprenentatge òptim.

Els primers passos comencen entre els 2- 3 anys i evolucionen fins que l’infant assoleix al voltant dels 6-7 anys una precisió més marcada en el seu traç. Una pinça efectiva és aquella que permet escriure de manera llegible, amb una velocitat adequada i sense provocar malestar.

Però quan la presa del llapis genera dolor o afecta a la rapidesa i a la comprensió de l'escriptura, és hora d'intervenir. Aquesta dificultat pot tenir repercussions en el seu aprenentatge, i fins i tot influir en la seva autoestima.

No hi ha una solució universal per a aquesta dificultat, ja que cada nen/a és únic i requereix un enfocament personalitzat. En alguns casos, l'entrenament específic pot millorar la funció manual, treballant la precisió o la força muscular de la mà. En altres ocasions, és necessària una ajuda externa, com adaptadors de llapis o estris de suports.

Els adaptadors de llapis són eines específiques dissenyades per ajudar als infants a millorar la subjecció del llapis. Hi ha una àmplia gamma de suports disponibles, cada un útil per a diferents tipus de preses, adaptant-se a les necessitats individuals del nen/a.

En resum, la presa del llapis pot ser un factor clau en el progrés acadèmic i emocional del nen/a. L'avaluació i l'ajuda adaptativa adequada són essencials per garantir que aquesta destresa es desenvolupi amb èxit i sense obstacles que puguin afectar el seu aprenentatge.

Des de la Fundació Aspace Catalunya treballem cada dia per dedicar una atenció especial a la importància de la prensió del llapis en el desenvolupament infantil. Gràcies a l’experiència i professionalitat dels nostres Terapeutes Ocupacionals, duem a terme avaluacions detallades per determinar la funcionalitat sobre la subjecció del llapis en els nens i les nenes. L’entitat proporciona eines i suports necessaris per assegurar un òptim desenvolupament de les habilitats d'escriptura dels infants, adaptant-se a les seves necessitats individuals i fomentant un aprenentatge sense barreres.

Categoria:
Serveis de Salut
,
Escola