Els alumnes de l’ Escola milloraran la seva autonomia gràcies a les Tecnologies de Suport i Comunicació

Els alumnes amb paràlisi cerebral milloraran en la seva autonomia i podran participar d'una manera més activa en totes les àrees de la seva vida i amb el seu entorn, gràcies al projecte de promoció de les TIC a l'alumnat amb paràlisi cerebral durant el curs escolar 2017-2018, projecte posat en marxa per la Confederación ASPACE i finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Han sigut  20 entitats ASPACE d’arreu del territori espanyol, entre ells nosaltres, les beneficiàries d'aquest projecte, que està emmarcat en el model de la Xarxa de Ciutadania Activa ASPACE, portaran a terme una de les dues accions formatives ofertes per Confederació ASPACE i dirigides als professionals d'atenció directa en els centres d'educació especial . Aquestes accions estaran destinades al maneig pràctic d'eines tecnològiques a l'aula i a l'expressió i participació a través de diferents eines tecnològiques.
 
L’acció formativa que es durà a terme a la nostra escola és el maneig pràctic d'eines tecnològiques a l'aula, amb l'objectiu d'exposar de manera pràctica els principals recursos tecnològics per millorar l'autonomia i la participació de les persones, a través de la utilització de l'ordinador, tablets, pissarres digitals, etc. per a persones amb dificultats d'accés. Aquesta beneficiarà a 20 participants, de l’escola amb 2 sessions de 4 hores cadascuna, la formació es farà en el mes de maig i/o juny.
 
Gràcies a aquestes formacions els professionals també podran conèixer els principals recursos tecnològics disponibles per millorar l'autonomia i la participació dels seus alumnes i alumnes amb grans necessitats de suport, a través de la utilització de l'ordinador, les tablets, pissarres digitals, etc ... Així mateix, els professionals coneixeran els productes tecnològics aplicats a l'aula, a través d'experiències lúdiques d'aprenentatge, que faran més fàcil la participació en l'entorn de l'alumnat, i l'assimilació de continguts pedagògics adaptats a la capacitat i l'activitat de cada un.
 
Tot amb l'objectiu de promoure la participació activa dels alumnes / es amb paràlisi cerebral i afins, que presenten altes necessitats de suport, especialment en la comunicació, a través de l'ús de les TAC (Tecnologies de suport i comunicació), a més de potenciar l'estimulació i interacció amb l'entorn.
 
Les TIC son un element present dins les aules, les escoles i en general a l’educació.

Categoria:
Escola