L'esport adaptat a INEFC

Avui i demà, 13 i 14 de juny té lloc a l'INEFC de Barcelona la defensa dels treballs de fi de grau dels estudiants.

Entre les diferents franges horàries s'hi han intercalat dues taules rodones, sobre sortides professionals en els diferents àmbits d'actuació d'un graduat en ciències de l'activitat física i esport: entrenament, gestió, educació, activitat física adaptada, salut, emprenedoria...

Neus Carol, cap del servei d'esports d'Aspace, hi ha assistit emmarcant les sortides professionals en el camp de l'educació i l'activitat física adaptada.

El missatge central de tots els qui han intervingut ha estat el que la il·lusió, curiositat, perseverança, emprenedoria, formació permanent, passió, idiomes, t'acaben portant fins a allò que somiaves. Aquesta actitud era palpable en els diferents camins que ha mostrat cadascú dels participants en la taula rodona, fins al lloc de treball que ocupen actualment.

Categoria:
Esport