La integració de l'esport i la fisioteràpia

La Fundació Aspace Catalunya ha establert una nova forma revolucionària de millorar la vida dels usuaris i usuàries mitjançant una iniciativa pionera en la seva classe. A través de la col·laboració entre els serveis d'esport i fisioteràpia s'ha creat una activitat integral que ofereix una experiència única i beneficiosa pels participants, que és dur a terme a la Residència de Montjuïc i al Centre de Dia i Ocupacional de Montjuïc. L’activitat consta de dues parts clarament diferenciades, cada una dissenyada per promoure el desenvolupament integral dels usuaris.

  • La primera part, que consisteix en una sessió d'escalfament, implica la participació de tots els membres en un format cooperatiu. Encara que es manté la dinàmica de joc, també es fan activitats més dirigides que ajuden a promoure la interacció i el moviment global entre els participants.
  •  La segona se centra en un treball individualitzat per a cada usuari i usuària, amb una ràtio d'un professional per cada 1 o 2 participants. Aquest enfocament permet proporcionar una atenció altament personalitzada que segueix les pautes marcades pels professionals de la salut, definint objectius específics en conjunt amb els usuaris.

La combinació d'esport i fisioteràpia en una sola sessió ofereix una oportunitat única per abordar una àmplia gamma d'aspectes essencials pel desenvolupament dels usuaris. Des del foment de la socialització fins a la millora de la motricitat i el moviment global.

D'altra banda, la part específica de la sessió s'enfoca en l'avanç individual, treballant de forma més detallada i personalitzada en els objectius establerts.

Aquesta unió entre equips professionals, que transita des de l'enfocament més global fins a l'especificitat, resulta en un desenvolupament molt complet de les persones usuàries. L'activitat no només ofereix una experiència integradora, sinó que també brinda una oportunitat per créixer i millorar en diversos aspectes de la vida personal de cadascú.

En resum, la combinació de l'esport i la fisioteràpia proposa un enfocament holístic que afavoreix el creixement i el benestar dels usuaris de manera integral i significativa. Això demostra un pas endavant en l'atenció i suport brindat per la Fundació Aspace Catalunya, establint un referent en la millora de la qualitat de vida dels seus usuaris i usuàries.

Categoria:
Esport