S’introdueix la tecnologia MOTOmed per fer una rehabilitació més personalitzada

La Fundació Aspace Catalunya ha donat un pas revolucionari en el camp de la rehabilitació, adaptant material d’última generació per millorar el procés de recuperació de les persones ateses. Entre aquests avenços destaca el MOTOmed, una innovadora eina que permet una rehabilitació integral i personalitzada per a persones amb diversitat funcional.

El MOTOmed és un dispositiu versàtil que facilita el moviment cíclic de les extremitats, tant superiors com inferiors o simultànies. Aquesta tecnologia pot ser de forma passiva (permet augmentar la mobilitat de les articulacions implicades en el moviment i relaxar la musculatura hipertònica), com de forma activa (que permet treballar la potenciació muscular).

El punt fort d’aquests dispositius és la seva capacitat de personalització i el tractament de les dades obtingudes durant les sessions de rehabilitació. Amb la instal·lació del MOTOmed a l’ordinador, els professionals poden crear sessions personalitzades i transferir-les al dispositiu mitjançant un senzill USB. A més, el sistema permet la recopilació de dades durant les sessions, que són emmagatzemades en un USB integrat al MOTOmed. Posteriorment, aquestes dades es poden transferir a l’ordinador per analitzar-les i adaptar millor el tractament a les necessitats específiques de cada persona.

Aquest avenç en tecnologia de rehabilitació representa un gran pas endavant per a la Fundació Aspace Catalunya, ja que permet una atenció més precisa i personalitzada als usuaris i usuàries, adaptant-se millor als seus objectius individuals de rehabilitació.

 

Categoria:
Tecnologia i Rehabilitació