La revolució robòtica arriba a la Fundació Aspace Catalunya

La Fundació Aspace Catalunya ha posat en marxa en el servei de neurorehabilitació el projecte pioner sobre "Neurorehabilitació a través de tecnologies basades en robòtica i sensors per a persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat". Aquest innovador programa té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida en promocionar la funció motora, social i cognitiva. A més, accelera els processos assistencials, i això permet fer un seguiment a llarg termini que impacta en una millora en el benestar i autonomia de la persona.

El projecte destaca per la seva innovació en el tractament neurorehabilitador de persones amb pluridiscapacitat a través de la Realitat Virtual, esdevenint un recurs motivador que genera adherència a l’activitat assistencial. Alhora, gràcies als sistemes de sensors, facilita la valoració clínica dels participants i possibilita als professionals assistencials a impulsar la recerca, i evidència científica en aquest àmbit d’actuació.  

L’ús de noves tecnologies de suport en la neurorehabilitació és una part complementària essencial de l’atenció assistencial, que ajuden a millorar l’eficàcia en el procés d’atenció centrada en la persona. 

Aquesta immersió de la robòtica en els processos d’acompanyament ajuden a impulsar millores en l’avaluació i diagnosi més precisa, disseny de plans de tractament personalitzats, seguiment i monitoratge continu, i accés a informació de valor per a la correcta presa de decisió en tot moment.

La Fundació Aspace Catalunya a través d’aquest projecte dona resposta a les necessitats actuals de les persones usuàries que té com a objectiu, afavorir i promocionar noves teràpies complementàries en neurorehabilitació així com, impulsar nou coneixement en els procediments assistencials en pluridiscapacitat compartint informació rellevant a la xarxa sanitària.

En última instància, aquesta iniciativa prometedora i innovadora, pretén transformar la vida de persones amb perfils d’alta complexitat, oferint noves oportunitats en el seu procés de vida i millorant la seva qualitat de vida de manera significativa. La Fundació Aspace Catalunya està compromesa amb la innovació en la neurorehabilitació i amb l'ús de la tecnologia robòtica, com a mitjà per fer-ho possible.

Gràcies a donacions com la de Fundación Inocente Inocente podem avançar amb projectes d’aquesta magnitud.

Categoria:
Tecnologia i Rehabilitació