PRESENTACIÓ DE LA GUIA DE RECURSOS " 1, 2, 3 JUGUEM!"

100 PROPOSTES PER A INCLOURE SENSE LÍMITS: la participació d'infants i joves, amb i sense pluridiscapacitat, en les activitats fisicoesportives.

Avui ha tingut lloc a l'INEFC la presentació de la guia de recursos elaborada a partir de l'experiència del projecte JUGUEM, en el que dos alumnes de l'escola d'educació especial Aspace hi han participat i encara hi participen. Es tracta d'un programa d'activitat física extraescolar, inclusiu, per a totes les persones, fora de l'horari lectiu. En les activitats i la seva anàlisi posterior ASPACE ha participat amb la dotació de dos professionals del servei d'esports durant dos anys consecutius. Aquest programa, fruit del debat intern del grup d'estudi "la inclusió de l'alumnat amb discapacitat a les classes d'educació física" de la Universitat de Barcelona, ha estat impulsat per l'IBE (Institut Barcelona Esports) de l'Ajuntament de Barcelona. El projecte va sorgir arran de qüestionar una vegada darrere l'altra quins haurien de ser els recursos didàctics idonis perquè la inclusió de tots els alumnes fos possible. En anys anteriors, ja es va arribar a la publicació de guies similars; l'última en relació a la metodologia cooperativa, com a eina didàctica que afavoria la inclusió perquè posava en relleu el valor de la relació entre els participants, a la cohesió de grup i al fet de comptar i necessitar l'altre per aconseguir els reptes motrius plantejats.

En aquesta ocasió, lligar la metodologia cooperativa amb el concepte del disseny universal d'aprenentatge, sense discriminacions, ens ha portat a demostrar que la inclusió en les activitats físic esportives, quan hi ha en el grup de participants amb pluridiscapacitat, també és possible.

Aquesta guia vol ser un recurs didàctic obert a tothom.

Des d'aquí agraïm a ASPACE l'aposta feta perquè el projecte pogués arribar a bon port.

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/noticia/en-marxa-les-jornades-lesport-fa-escola

Categoria:
Esport