Esports: Música i moviment

Des del servei d'esport sovint incorporem la música a les nostres activitats. Entenem que és un recurs motivador per a les persones usuàries, ja que afegint aquest component lúdic promovem l'activitat física. A més, introduint la música a les sessions d'esports fem que, de manera natural, aparegui el ritme.

Si unim aquests tres conceptes, ritme, música i moviment, obtenim com a resultat un desenvolupament de les habilitats motores i cognitives, alhora que treballem la part més social i emocional. Aquest resultat és fruit de la feina que fa el cervell en haver de treballar, per una banda, la percepció musical i rítmica i, per l'altre, el moviment físic –relacionat, la majoria de vegades, amb la mateixa percepció musical-.

La música aporta un component lúdic i motivador que sovint no es pot aconseguir per altres medis. Si, a més, són les persones usuàries les que trien els temes, el nivell de motivació s'incrementa. Amb això s'aconsegueix un millor control de l'activitat i una reducció de la percepció de l'esforç, incidint en una millora de l'estat d'ànim i de l'adherència a l'exercici.

 

Categoria:
Esport