I trobada pedagògica sobre bones practiques en la inclusió esportiva

Pluridisacapacitat i dreta a la inclusió en educació física i en el lleure esportiu:  

Realitat o utopia?

La Jornada, celebrada el passat 20 de març va comptar amb la participació de docents de la Universitat de Barcelona i de Vic , del grup d’estudi  inclusió de l’alumnat amb discapacitat a l’educació física de l’Institut de Ciències de l’Educació i de diferents persones de l’àmbit associatiu en la taula rodona.

La participació d’ASPACE  va ser representada per l’Albert Tribó, tècnic esportiu del servei d’esports, la Patricia Burgos, fisioterapeuta al CTO Poblenou, i la Maria Galindo, mare de’n Sergio, un dels  participants d’ASPACE que comparteix, juntament amb en Pablo l’activitat extraescolar de JUGUEM a l’escola Llorers, de Barcelona.

 El doctor Ignasi Puigdellívol (catedràtic d’Educació Especial del la UB) va exposar els beneficis que la inclusió sense límits reporta a la societat, entenent totes les “dificultats” que es posen posen sobre la taula com “oportunitats” de millora del sistema educatiu i social.

El doctor Jesus Soldevilla, ( professor de la facultat d’educació, traducció i ciències humanes de la Universitat de Vic-UCC), va presentar la metodologia cooperativa a l’aula com el motor de vivències i emocions potenciadores de l’aprenentatge. Va exposar, tot fent una síntesi de la seva tesi doctoral, de quina manera les propostes educatives han de ser capaces de:

Generar emoció; valorar l’error com una via positiva d’aprenentatge; fer propostes vivencials i funcionals, que portin a algun lloc, amb una finalitat visible; Tenint en compte les diferents memòries i intel.ligències dels alumnes; investigant i cooperant.  I tot això, justament, per desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre i de donar cabuda a tothom.

A continuació, es van exposar les conclusions del projecte JUGUEM, amb l’exposició per part dels membres del grup d’estudi  de l’ICE de diferents aspectes:  

Des del punt de vista de l’associació que gestiona activitats extraescolars a l’Eixample; des del punt de vista docent, amb l’aplicació pautada de la metodologia cooperativa i les condicions necessàries per dur-ho a terme;  la incorporació de l’estimulació sensorial dins del ventall d’activitats motivadores de l’alumnat amb pluridiscapacitat (i de l’altre), i el treball col·laboratiu que s’acaba establint entre el docent i el professor de suport..

Entre moltes coses, és a destacar el convenciment per part de l’Associació Esportiva l’Eixample d’haver generat una alternativa al model convencional d’activitat extraescolar.

La realitat palpable que la metodologia cooperativa és necessària per arribar a la inclusió, per la potencia de l’assemblea del grup, generant clima de confiança; per l’empoderament que dona als alumnes per generar responsabilitat individual i grupal, essent capaços d’autogestionar el grup i trobar les adaptacions necessàries per a aquí tothom participi.

El tàndem imprescindible que formen el docent i el professor de suport, que, des de la seva especialitat, acaben adoptant rols mutus.

Volem destacar l’aportació de Maria Galindo, advocada i mare de Sergio, qui va expressar que és molt difícil trobar activitats que siguin simplement de DIVERSIO, sense etiqueta de “terapèutic”, i la relació amb les mares i pares dels altres alumnes, amb els qui en realitat uneix per igual el desig mutu que el fill o filla es desenvolupi i sigui feliç.

Donant finalment resposta a la pregunta inicial es conclou amb l’afirmació que la inclusió és una eina de canvi i transformació social. Que la utopia d’avui és la realitat de demà i per tant, estem construint aquesta realitat.

Cap al mes de maig, adjuntarem un link amb totes les qüestions que s’han tractat a la jornada, així com un nou vídeo del projecte JUGUEM, dos anys després de l’anterior.

Categoria:
Esport