Casal d'estiu d'Aspace

El casal que ofereix enguany Aspace, es realitza en època de vacances escolars, en horari de 9:30h a 15h, de l'1 al 26 de juliol.

Aquest casal d'estiu s'ofereix tant a alumnes de l'Escola d'Aspace com a altres infants d'altres escoles.

Aquest estiu hi participen un total de 16 usuaris amb edats compreses d'entre 6 anys i 21 anys.

Les activitats es realitzen en tres grups, en funció de l'edat i s'organitza de forma temàtica. Enguany el fil conductor del nostre casal és la Granja i els seus animals. 

Cada grup treballa un animal en concret i les activitats giren al voltat d'aquesta temàtica amb activitats com disfresses, taller de menjar amb hortalisses i fruites del camp, olors, textures, pel·lícules. A més a més, la Granja -Centre d'apropament a la Natura, de Navàs, vindrà a fer visites al centre amb els seus animals per tal de gaudir de forma lúdica però també sensorial, d'aquesta experiència.

Avui han portat una cabra, una ovella, un ànec, gallines i conills, però també algun animal exòtic, una iguana!

Un casal per gaudir d’un munt d’activitats!