ASPACE participa a la 1a TROBADA PEDAGÒGICA SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN LA INCLUSIÓ ESPORTIVA

Patricia Burgos fisioterapeuta d'ASPACE, serà ponent en la 1a TROBADA PEDAGÒGICA SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN LA INCLUSIÓ ESPORTIVA - «Pluridiscapacitat i dret a la inclusió en educació física i en el lleure esportiu. Realitat o utopia?»

La seva intervenció juntament amb altres profesionals parlaran del Programa JUGUEM: La inclusió com una oportunitat en educació física i en les activitats físicoesportives de lleure.

El projecte JUGUEM és una experiència pionera en la inclusió d’alumnat amb pluridiscapacitat, centrades en l’aula d’una escola ordinària i en l’àrea d’Educació Física fora de l’horari lectiu, a través de la iniciació esportiva.

Més informació i com apuntar-vos en pdf. adjunt.

Doc. Adjunts:
I TROBADA PEDAGÒGICA SOBRE BONES PRÀCTIQUES EN LA INCLUSIÓ ESPORTIVA

Categoria:
Esport