50 anys trencant barreres: comunicació i innovació tecnològica caminen conjuntament

La Lourdes Cuní ara té 53 anys. És una de les usuàries més veteranes de la Fundació Aspace Catalunya. Des de que va arribar a la entitat, una de les seves demandes principals, ha estat la de l’adaptació de sistemes de comunicació per tal de relacionar-se eficientment amb el seu entorn.

En aquest sentit, l’ús de plafons de comunicació per a persones amb paràlisis cerebral, ha estat sempre un repte que, des de la Fundació Aspace Catalunya,  s’ha abordat multidisciplinàriament. Per tal de donar una resposta satisfactòria i adaptada a les necessitats dels nostres usuari,  comptant, així mateix, amb la seva col·laboració sempre que això ha estat possible.

La Lourdes, ja va participar en la creació del seu primer plafó. Un sistema de símbols BLISS que s’elaborava manualment, depenent de les necessitats específiques del pacient, fent ús de diferents plantilles.

El sistema BLISS, tot i que li va resultar pràctic durant un temps, plantejava una dificultat: no es basava en l’alfabet. Així és com va donar el salt a un plafó de paper sil·làbic que, tot i algunes modificacions, és el que fa servir encara en l´actualitat.

Però què passa  amb l’arribada de les noves tecnologies?

Com ja hem dit, la Lourdes, actualment encara fa servir el plafó de paper sil·làbic. Tot i així, amb l’arribada de les noves tecnologies -que han modificat la manera de comunicar-nos-, s’ha generat una nova necessitat.

Vol relacionar-se virtualment i fer ús d’aplicacions mòbils que li permetin mantenir contacte amb qualsevol persona. I això ho ha aconseguit a través d’una Tablet adaptada.

Fent servir plantilles sil·làbiques del TheGrid, i amb un teclat a la pantalla de la Tablet, pot accedir a les diferents aplicacions.

Aquesta pantalla tàctil la controla amb un licornio. Un casc amb un apuntador metàl·lic –ja que té bona mobilitat al cap- que li permet fer ús de la tablet.  

 

--------

 

50 años rompiendo barreras: comunicación e innovación tecnológica caminan juntos.

Lourdes Cuní ahora tiene 53 años. Es una de las usuarias más veteranas de la Fundación Aspace Cataluña. Desde que llegó a la entidad, una de sus demandas principales, ha sido la de la adaptación de sistemas de comunicación para relacionarse eficientemente con su entorno.
 
En este sentido, el uso de plafones de comunicación para personas con parálisis cerebral, ha sido siempre un reto que, desde la Fundación Aspace Cataluña, se ha abordado multidisciplinariamente. Para dar una respuesta satisfactoria y adaptada a las necesidades de nuestros usuarios, contando, así mismo, con su colaboración siempre que esto ha estado posible.
 
Lourdes, ya participó en la creación de su primer plafón. Un sistema de símbolos BLISS que se elaboraba manualmente, dependiendo de las necesidades específicas del paciente, haciendo uso de diferentes plantillas.
 
El sistema BLISS, a pesar de que le resultó práctico durante un tiempo, planteaba una dificultad: no se basaba en el alfabeto. Así es como dio el salto a un plafón de papel silábico que, todo y algunas modificaciones, es el que usa todavía en la actualidad.
 
Pero qué pasa con la llegada de las nuevas tecnologías?
 
Como ya hemos dicho, Lourdes, actualmente todavía usa el plafón de papel silábico. Aun así, con la llegada de las nuevas tecnologías -que han modificado la manera de comunicarnos-, se ha generado una nueva necesidad.
 
Quiere relacionarse virtualmente y hacer uso de aplicaciones móviles que le permitan mantener contacto con cualquier persona. Y esto lo ha conseguido a través de una Tablet adaptada.
 
Usando plantillas silábicas del TheGreed, y con un teclado a la pantalla de la Tablet, puede acceder a las diferentes aplicaciones.
 

Esta pantalla táctil la controla con un licornio. Un casco con un apuntador metálico –puesto que tiene buena movilidad en su cabeza que le permite hacer uso de la tablet.

Categoria:
Tecnologia i Rehabilitació