Publicació de l’estudi sobre l’aplicació d’ones de xoc en comparació a la toxina botulínica en el tractament de l’espasticitat

Aspace acaba de publicar l’estudi a la revista Journal of Rehabilitation Medicine, una revista de gran impacte internacional i que es troba en el primer quartil.

Aquest més de juny ha sortit publicat l’article de l’estudi que es va realitzar a la Fundació Aspace Catalunya en col·laboració amb la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna- Universitat Ramon Llull, sobre l’aplicació d’ones de xoc en comparació a la toxina botulínica tipus A en el tractament de l’espasticitat en pacients amb paràlisi cerebral. A l’estudi van participar 70 pacients de la nostra entitat.

Els resultats que vàrem obtenir van ser que tots els pacients tractats amb ones de xoc van millorar tant en l'extensibilitat muscular com en els reflexes d'estirament dels músculs analitzats, amb  uns efectes immediats millors que els de la toxina botulínica de tipus A, mantenint el seu efecte fins als 3 mesos on no es van veure diferències de resultats entre ambdues teràpies. D’altra banda, els pacients van mostrar millor tolerància al dolor i una millor vivència amb el tractament d’ones de xoc.

Aquests resultats ens indiquen que la injecció de toxina botulínica tipus A no va ser superior a l’aplicació d’ones de xoc en el tractament de l’espasticitat per la musculatura flexora plantar en els pacients que van participar a l’estudi.

Juntament amb dades d’altres estudis publicats, podem dir que les ones de xoc poden ser una alternativa de tractament no farmacològic i no invasiu en la gestió de l’espasticitat.

Journal of Rehabilitation Medicine és una revista internacional de consulta pública on podem trobar articles originals, ressenyes, informes de casos i comunicacions breus, entre d’altres, relacionats amb la medicina física i la rehabilitació. El seu índex d’impacte està situat en el primer quartil. El quartil és un indicador que serveix per avaluar la importància d'una revista dins del total de revistes de la seva àrea, situant en el primer quartil les revistes amb major impacte.

Aquesta publicació a Journal of Rehabilitation Medicine ens confirma que estem treballant en la direcció correcta i ens dona molta empenta per continuar impulsant la recerca en aquest àmbit. Si voleu llegir l’article complet el podreu descarregar en pdf de manera gratuïta a: https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2703

Categoria:
Recerca