La recerca obre la porta a una millor comprensió de l'epilèpsia en els adults amb paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual

La Fundació Aspace Catalunya continua apostant per la recerca científica. Gràcies a aquesta convicció, una prestigiosa revista internacional, “Epilepsy & Behavior”, ha publicat un article anomenat “Risk Factors and Outcome of Epilepsy in Adults with Cerebral Palsy or Intellectual Disability”, article que va sorgir d’un estudi realitzat per investigadors d’Aspace Catalunya amb pacients d’aquesta entitat.

La majoria d’estudis s’havien realitzat en població pediàtrica i, per tant, aquesta recerca obre la porta a una millor comprensió de l'epilèpsia en adults amb aquestes condicions especials. Fins ara, se sabia molt poc sobre com evolucionava a llarg termini aquesta malaltia en aquest grup de persones. L'objectiu de l'estudi ha sigut analitzar els factors que estan associats a l'aparició de l'epilèpsia, i com aquesta afecta la vida d'aquests adults.

Els resultats de la investigació són reveladors. S’ha descobert que l'epilèpsia és més comuna en adults amb paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual del qual es pensava. De fet, més de la meitat d'aquesta població, concretament el 55,6%, pateix aquesta malaltia neurològica. I el 22,4% d'aquests casos són resistents als tractaments disponibles, la qual cosa significa que necessiten solucions mèdiques més efectives.

L'estudi es va realitzar a partir de l'anàlisi de les històries clíniques de 306 persones amb paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual. Els investigadors van seguir a aquestes persones durant una mitjana de 19 anys i van identificar diversos factors de risc associats a l’epilèpsia; la paràlisi cerebral, el subtipus espàstic, les causes hemorràgiques i les anomalies de neuroimatge.

Un punt clau és que la gravetat clínica de la paràlisi cerebral i la discapacitat intel·lectual està relacionada amb un major risc d'epilèpsia, i amb la resistència als medicaments. Això posa de manifest la importància d'un seguiment mèdic adequat per a aquest grup de persones i la necessitat de desenvolupar nous tractaments.

A més, l'estudi va mostrar que aproximadament la meitat dels pacients que van retirar el tractament antiepilèptic van experimentar una recurrència de les crisis, sobretot en els primers mesos després de la retirada. Aquesta recurrència es va relacionar amb la presència d'activitat epilèptica detectada en els registres d'electroencefalograma.

Aquestes conclusions subratllen la necessitat d'avançar en la detecció i el tractament dels trastorns mentals en persones amb paràlisi cerebral i discapacitat intel·lectual. Això no només milloraria la seva qualitat de vida, sinó que també obre la porta a tractaments més personalitzats i una gestió més eficaç a llarg termini per a aquells q ue pateixen epilèpsia.

Una de les línies estratègiques de la Fundació Aspace Catalunya és continuar avançant en diferents línies de recerca que millorin la qualitat de vida de les persones que tenim. I encoratgem a tots/es els/les professionals en aquesta cerca d’oportunitats per assolir un impacte científic, tecnològic i social que brindin noves perspectives de futur. 

Categoria:
Recerca