La Fundació Aspace Catalunya participa a la 35a reunió anual de l'Acadèmia Europea de Discapacitat Infantil.

Del 24 al 27 de maig, en Ljubljana (Eslovènia), una ciutat tranquil·la, verda, sostenible i sense barreres arquitectòniques, es va dur a terme la 35a reunió anual de l'Acadèmia Europea de Discapacitat Infantil (EACD) amb la participació de la Fundació Aspace Catalunya.

El lema d'enguany va ser "Metes més intel·ligents per a un futur millor", emfatitzant la importància d'establir objectius en tots els processos de rehabilitació de nens i joves amb discapacitat.

 Els temes principals de la conferència van incloure:

  • la intervenció primerenca
  • avanços en el maneig de malalties *rares
  • maneig del dolor en nens amb trastorns del desenvolupament
  • el paper actiu del nen i els pares en el procés de rehabilitació
  • avanços en el suport tecnològic de la rehabilitació

En les conferències van destacar la participació dels pacients i les seves famílies, l'avaluació mitjançant eines com l'escala GAS per a mesurar l'assoliment d'objectius personalitzats i la importància de desenvolupar noves tecnologies basades en les necessitats reals dels pacients. També es va esmentar la necessitat de trobar eines i estratègies per a augmentar l'activitat física en l'entorn habitual dels pacients, enfrontant barreres com la falta d'adaptació dels espais esportius, l'accessibilitat limitada i la falta d'assessorament adequat.

Des de la Fundació Aspace Catalunya hem participat presentant 3 pòsters alineats amb els eixos temàtics del congrés:

TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT: REPTES I CANVIS

Els trastorns del neurodesenvolupament representen un desafiament diagnòstic en els primers anys de vida del nen, amb implicacions en l'abordatge de les dificultats en tots els nivells. En aquest estudi, explorem aquest doble aspecte del diagnòstic en els trastorns del neurodesenvolupament, analitzant retrospectivament 165 casos que van ser seguits inicialment en el nostre CDIAP i posteriorment en el Servei d'Atenció Ambulatòria Especialitzada en patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

ABORDATGE DE L'ESPASTICITAT AMB ONES DE XOC EN PARÀLISI CEREBRAL

El pòster que presentem sobre l'abordatge de l'espasticitat amb ones de xoc en paràlisi cerebral va generar molt d'interès entre tots els assistents, que es van mostrar intrigats pel funcionament de la teràpia i els resultats que vam obtenir en la millora fisiològica i funcional dels pacients tractats.

TECNOLOGIA DE SUPORT EN EL PROCÉS DE REHABILITACIÓ DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL

Mitjançant cinc exemples de pacients amb diferents nivells de discapacitat funcional severa, vam demostrar com eines, com la lectura ocular i programes dissenyats específicament per a pacients quadriplègics no ambulants poden millorar la seva qualitat de vida i brindar-los un major accés a recursos que milloren la seva comunicació i participació en el seu entorn.

En resum, ens va emocionar escoltar experts en Paràlisi Cerebral i Discapacitat Infantil destacar que aquest Congrés ha generat una visió compartida i estudis provinents de diferents parts del món que convergeixen en un enfocament similar. Això reflecteix una col·laboració sinèrgica entre els professionals dedicats a ajudar al nostre col·lectiu.

La participació de la Fundació Aspace Catalunya a la EACD permet mantenir-nos actualitzats, establir col·laboracions i enfortir el treball en el camp de la discapacitat infantil. Una gran ajuda per a oferir suport i atenció a les persones amb paràlisi cerebral i les seves famílies.

Categoria:
Tecnologia i Rehabilitació
,
Serveis de Salut
,
Institucional
,
Recerca
,
CDIAP