Estudi sobre l'efecte de la teràpia oclusiva

Des de la Fundació Aspace Catalunya, en col·laboració amb l'Hospital de Sant Rafael i la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat Ramon Llull, s'ha iniciat un projecte pilot per a l'estudi de l'efecte de la teràpia oclusiva de restricció de flux sanguini en el trofisme i la força muscular de l'adolescent amb paràlisi cerebral de tipus hemiparèsia espàstica.

La teràpia oclusiva de restricció de flux sanguini, també denominada BFR, mostra una sòlida eficàcia en termes d'hipertròfia així com per guanyar força muscular. Tenint en compte la necessitat d'intervencions terapèutiques en l'àmbit de la neurorehabilitació en general, i de la paràlisi cerebral en particular, la Fundació Aspace Catalunya segueix cercant metodologies innovadores complementàries a les utilitzades per oferir el millor servei possible en la seva prestació de serveis de salut.

Aquest projecte sobre l'estudi de l'efecte de la teràpia oclusiva, forma part de la línia estratègica en matèria de recerca que l'entitat està duent a terme. La finalitat és continuar dotant d'eines i habilitats als professionals, per tal que puguin fer una interpretació comprensiva de les noves problemàtiques i demandes de salut dels nostres pacients i, d'aquesta manera, formular i desenvolupar propostes d'intervenció que contribueixin a mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona amb paràlisi cerebral.

Categoria:
Recerca