Des del CDIAP reprenem els grups de psicomotricitat

Una activitat que, des del servei, sempre s'ha promogut i que es va haver d'interrompre donada la situació excepcional del darrer any.

Els grups, conduïts per una fisioterapeuta-psicomotricista i una psicòloga, es formen en funció de diverses variables, com ara l'edat del nen, el seu nivell de desenvolupament i el grau de dificultats i necessitats que presenta.
 
El treball des de la psicomotricitat actua sobre el cos afavorint també funcions cognitives i afectives. Acompanya al nen en el seu procés maduratiu, que va des de l'expressivitat motriu i el moviment fins a l'accés a la capacitat de diferenciació, des de l'acció sobre el cos i el món que l'envolta a la simbolització; fet que li permetrà donar pas al pensament més abstracte i operatori.
 
Les sessions estan estructurades en l'espai i en el temps per tal de poder assolir els objectius terapèutics, que es plantegen de manera individualitzada i també grupal.

Paral·lelament, es realitzen entrevistes amb els pares i coordinacions amb l'entorn educatiu per tal de donar resposta a les necessitats de l'infant de manera global.

Tags:
CDIAP, psicomotricitat, activitats grupals

Categoria:
CDIAP
,
CDIAP
,
psicomotricitat
,
activitats grupals