Aspace participa al VIII CONGRÉS SETOC

El passat 14 i 15 de juny, les doctores Tamara Biedermann i Francisca Gimeno, metgesses rehabilitadores de la Fundació Aspace Catalunya, van participar amb una comunicació al VIII Congrés Nacional SETOC (Sociedad Española de Tratamientos de Ondas de Choque) que es va realitzar a Lorca (Murcia).  http://grafismoautoedicion.com/Setoc

En aquesta presentació es van exposar els resultats d’un estudi pilot per al tractament de l’espasticitat amb ones de xoc en paràlisi cerebral, en el qual també van participar les fisioterapeutes  Míriam Tur, Eztizen Ruiz i el secretari tècnic d'Aspace Jordi Jiménez. Després de la fase pilot, l’equip de recerca de la Fundació Aspace Catalunya portarà a terme un estudi més ampli, on es realitzarà un anàlisi de l’efectivitat i la duració dels efectes de les ones de xoc en múltiples aspectes de la persona com són: la millora de l’espasticitat muscular, la disminució del dolor associat, la millora de la funcionalitat; inclosa la mobilitat, el desplaçament i les activitats de la vida, i la millora d’aspectes subjectius de la persona i de qualitat de vida.

 

Les principals reflexions al voltant d’aquesta fase pilot són:

  • És fonamental completar l'estudi d'investigació sobre l'eficàcia de les ones de xoc radials amb una mostra més amplia per generalitzar els resultats obtinguts en aquesta fase.
  • S’ha observat una millora en tots els paràmetres quantitatius estudiats (tant en proves funcionals com d'extensibilitat).
  • L'estudi qualitatiu aporta una visió subjectiva en quant a la vivència de la intervenció i dels seus resultats, aspectes que no es reflecteixen en l'estudi quantitatiu, i que considerem d’elevada importància.
  • El tractament de la l’espasticitat amb ones de xoc radials és prometedor.
 

Categoria:
Serveis de Salut