UN CASC PER AJUDAR ELS AFECTATS DE PARÀLISI CEREBRAL A COMUNICAR-SE

Desenvolupen un prototip que transforma emocions en sons i pot ajudar els discapacitats a comunicar-se.

La unió de neurociència, informàtica i tecnologia permetrà traduir emocions concretes en sons que es puguin identificar de manera ràpida i senzilla.

Un projecte pioner aconsegueix convertir les emocions en sons amb l'objectiu que malalts de paràlisi cerebral es puguin comunicar. El sistema Brain Polyphony, desenvolupat conjuntament pel Centre de Regulació Genòmica, la Universitat de Barcelona i l'entitat d'investigació Starlab, és capaç de llegir les ones cerebrals, distingir entre emocions positives i negatives i, a través d'un complex sistema informàtic, convertir la informació en sons que un cuidador pugui interpretar.

Les persones amb paràlisi cerebral o malalties degeneratives tenen moltes dificultats per comunicar-se amb els altres i expressar els sentiments. La unió de neurociència, informàtica i tecnologia permetrà traduir emocions concretes en sons que es puguin identificar de manera ràpida i senzilla: segons la intensitat de les ones cerebrals, el ritme cardíac, la seva variació o l'activitat muscular, l'aparell mesura si una persona que no pot expressar-se ni verbalment ni físicament sent emocions positives o negatives, en major o menor intensitat.

La majoria de sistemes de traducció de senyals actuals necessiten control motor per part del pacient -com ara seguir el moviment de la retina als ulls- per la qual cosa els discapacitats amb espasmes i els que no aconsegueixen controlar cap aspecte motor no poden utilitzar-los. En canvi, el Brain Polyphony consisteix en un casc que es col·loca al cap, amb neurosensors i mesuradors cardíacs que transmeten els impulsos elèctrics del cervell, els batecs i l'activitat muscular a un ordinador, que analitza la reacció emocional en temps real.

A hores d'ara, el dispositiu permet comunicacions senzilles, però els investigadors confien ampliar-ne les capacitats i poder-lo aplicar també a altres patologies. El projecte compta amb un marge d'un any per ser desenvolupat i aplicat a quinze pacients més, la qual cosa permetrà comprovar-ne el rendiment.

Més informació:
www.diariodicen.es
Cadena Ser