Taller amb famílies: Modificació de la capacitat d’obrar i preparació per al futur

La modificació de la capacitat d’obrar és una mesura de protecció i complement, a partir de la qual un tutor representa a una persona en aquells actes de la vida en els que té dificultats o  no pot  governar-se.

Ahir a la tarda 11 de juny es va impartir al Centre Integral Montjuïc d'Aspace, un taller formatiu sobre la modificació de la capacitat d’obrar, al qual van assistir una cinquantena de famílies d’usuaris adults d’escola, centres ocupacionals i residència.

L’advocada Adriana Jiménez -especialista en processos d’incapacitació, i la Sílvia Alba -  treballadora social de la residència i STO Aspace Montjuïc, van abordar diferents qüestions relacionades amb el procés de la modificació de la capacitat d’obrar, com a mesura de protecció.

Les persones majors de 18 anys tenen reconeguda la capacitat d’obrar. A partir d’aquest moment és necessari plantejar si la persona pot exercir-la autònomament o necessita d’un suport per tal de garantir la seva protecció legal. La modificació de la capacitat d’obrar esdevé un procés legal en el qual, a partir d’una sentència judicial, s’assigna a un tutor que representarà legalment a la persona i donarà suport en les funcions assistencials  en les quals ho necessiti. Amb el pas del temps pot canviar la situació de la persona i la seva família i s’hauran de plantejar altres accions preventives de futur.

Es va fer èmfasi en la valoració de la necessitat d’iniciar el procés, la definició i alternatives de complement de la capacitat, les funcions del tutor/a i d’ altres figures de suport, la garantia del drets bàsics de les persones i la planificació de futur (testament, cessió de tutela, voluntats anticipades, etc.). Així mateix, es va donar a conèixer a les famílies les funcions de les entitats tutelars, que exerceixen com a persones jurídiques per a la protecció i cura de les persones amb la capacitat modificada.

Categoria:
Residència