Sessions d'entrenaments individualitzats per manternir-nos actius

El servei d’esports planifica i porta a terme sessions d’entrenaments individuals i esports específics amb aquells usuaris de la residència que no poden fer l’activitat de piscina.

Actualment, el servei d’esports planifica i porta a terme sessions d’entrenaments individuals i esports específics amb aquells usuaris de la residència que no poden fer l’activitat de piscina. Aquests entrenaments són específics, funcionals i personalitzats per a cada un d’aquests usuaris.

Les sessions es realitzen tant al pavelló del CIM com en els seus voltants, i estan basades en activitats de desplaçament, llançaments, precisió, percepció espacial, consciència corporal, etc...

Els objectius d’aquests entrenaments són:

  • Mantenir actives a les persones usuàries
  • Treballar habilitats motrius bàsiques que ajudin a millorar l’execució de les tasques de la vida diària
  • Crear un espai de distensió i d’atenció personalitzada a les necessitats específiques de cada persona usuari /a

Seguint el model en que la persona es situa al centre de l’atenció, el professional proposa diferents activitats en funció de les necessitats de la persona usuària, i aquesta s’implica en la presa de decisió, tenint un paper actiu, fent també propostes d’activitats. D’aquesta manera, s’observa un augment de la motivació per part dels usuaris ja que disposen d’un espai molt individualitzat i on són els protagonistes de l’acció.

Per tal de planificar aquestes sessions, s’observen les necessitats dels usuaris que hi participen. D’aquesta manera, el professional pot proposar activitats que aportin uns beneficis físics, de mobilitat, socials, etc... Per tal que la persona usuària pugui treure el màxim profit d’aquestes sessions.

El disseny dels entrenaments es basa en la proposta de diferents activitats que puguin implicar una millora a nivell funcional dels participants. Per això parlem d’un entrenament de tipus funcional. Segons Mercedes et Al. (2014), aquest tipus d’entrenament implica preparar l’organisme a nivell biomecànic donant èmfasi als moviments quotidians de la persona usuària, que, juntament amb activitats recreatives, pot potenciar física i psico-socialment a la persona que hi participa. Els resultats obtinguts en el mateix estudi indiquen que la realització d’un programa on es segueix aquest tipus d’entrenament aporta una millora de les capacitats funcionals de les persones que hi participen.

A més, aquest entrenament funcional aporta molts beneficis a nivell físic. Segons la revisió realitzada per Heras et Al. (2019), s’observen beneficis a nivell aeròbic, coordinatiu i de flexibilitat. Com a conseqüència d’aquestes millores, es poden millorar les capacitats funcionals de les persones usuàries.

El fet que es duguin a terme de forma individual ajuda a que s’estableixi un vincle entre el professional i la persona usuària que ajuda a que aquesta, senti que està en el centre de l’atenció.

El resultat està sent molt positiu. Els participants d’aquestes sessions es mostren molt actius i motivats per a dur-les a terme. La seva predisposició és molt bona i genera beneficis positius en el seu estat d’ànim.

REFERÈNCIES

Mercedes Cabezas, M., Álvarez Mites, J., Guallichico Aguilar, P., Chávez Hernández, J., & Romero Frómeta, E. (2019). Entrenamiento funcional y recreación en el adulto mayor: influencia en las capacidades y habilidades físicas. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 36(4).

Heras N., Reina R., Roldán A., Iturricastillo A., Rodríguez-Negro J., & Yanci J. (2019). Efectos de la actividad física en las capacidades funcionales de personas con parálisis cerebral: una revisión sistemática. Revista Española de Educación física y Deportes, 427, 55-69.