RESPONSABILITAT DAVANT LES DADES PERSONALS

Avui dia 28 de gener se celebra el dia europeu de la protecció de les dades, i ens serveix per prendre consciència i adoptar una actitud de responsabilitat proactiva davant les dades personals dels usuaris, alumnes i pacients.

Des de la Fundació Aspace Catalunya ja fa molts anys que vetllem per la protecció de dades dels nostres usuaris, però des que va entrar en vigor la normativa europea, encara més, degut a que aquest Reglament ha comportat canvis en la gestió de la seguretat de les dades per part de les organitzacions, entre els que destaquen reorientar les nostres polítiques de privacitat, analitzar els riscos que poden sorgir en el dia a dia, o designar un Delegat de Protecció de Dades per liderar aquets canvis.

D’altra banda des de l’entrada en vigor de les lleis europea i espanyola, hem format tota la plantilla de professionals d’Aspace en aquesta matèria per tal de crear cultura i consciència en l’ús adequat, normatiu i ètic de les dades dels nostres pacients.

Pel fet de ser una entitat sanitària, social i pedagògica que tractem amb persones tenim la convicció que hem de tenir especial cura en la protecció de les dades dels usuaris, també pel fet que són persones en una situació de vulnerabilitat. En conseqüència, els professionals d’aquesta entitat en particular i d’aquest sector en general, hem d’anar més enllà del mer compliment de la normativa i posar èmfasi en la gestió ètica de les dades.

Categoria:
Institucional