PARTICIPEM EN LES "III JORNADAS VALORANDO CAPACIDADES"

Els passats dies 3 i 4 de juny es va celebrar a la seu de la Fundació ONCE les "III Jornadas Valorando Capacidades" dintre del projecte d'implantació de la CIF a la Confederació ASPACE. Aquest any han participat més de 25 entitats de la Confederació, però a més, per primera vegada s'han afegit altres federacions d'entitats de la discapacitat amb el suport de la Fundació ONCE.

Les entitats que han participat en la fase pilot (més de 15) van exposar els resultats del seu treball en relació a integració de la metodologia CIF i de la visió bio-psico-social en la seva dinàmica professional. Va haver experiències molt diverses però també molts punts en comú. 

Com a conclusions podem destacar:

  • El model CIF permet unificar tots els sistemes de valoració, ja que és exhaustiu.
  • Treballa amb un llenguatge comú per a tots.
  • Facilita la creació d'equips transdisciplinars, millorant la comunicació i l'intercanvi dels professionals.
  • Promou un model centrat en la persona, tenint en compte els aspectes subjectius.
  • Permet la participació de la família i del propi usuari en la valoració i definició d'objectius de treball.

ASPACE Barcelona és una de les entitats destacades en aquest projecte, en el qual col·labora activament des del seu inici.