Els professionals clau en l'esport i la discapacitat

Al centre d'aquesta iniciativa pionera, que ha dut a terme la Fundació Aspace Catalunya, es troba un equip de professionals dedicats, integrat per un psicòleg i un fisioterapeuta. Aquesta col·laboració interdisciplinària és fonamental per a l'èxit del programa, donat que cada professional aporta un conjunt únic de competències i perspectives. El psicòleg s'especialitza en el desenvolupament emocional i psicològic, enfocant-se en la millora de l'autoestima, la comunicació i la resolució de problemes, mentre que el fisioterapeuta s'encarrega de l'aspecte motriu, treballant per millorar la força, la coordinació i l'equilibri dels participants.

Aquest enfocament integrat resulta ser una eina poderosa en la millora de la vida dels infants amb discapacitats. Al grup format per Aspace, el nombre reduït de participants permet als professionals oferir una atenció més personalitzada i efectiva, centrada en aspectes tant motrius com psicològics, incloent-hi psicomotricitat, auto-regulació i creació de vincles.

Beneficis de l'Esport en la Discapacitat

L'impacte positiu de l'esport i l'activitat física en el desenvolupament personal i social és ben conegut. L'esport ofereix una plataforma única per a la inclusió, permetent a les persones de totes les capacitats construir relacions socials i desenvolupar un sentiment de pertinença. En el cas de les persones amb discapacitats, els beneficis són encara més pronunciats.

A continuació es destaquen alguns d'aquests beneficis:

Beneficis físics: inclouen la millora de la resistència física, l'enfortiment muscular, la millora de la coordinació i de l’equilibri, així com la reducció del risc d’obesitat i de patologies relacionades.

Beneficis socials: l'esport fomenta l'entrenament de les habilitats socials, el desenvolupament comunicatiu, el treball en equip i la creació de vincles d’amistat sans.

Beneficis emocionals i psicològics: Participar en activitats esportives pot reduir els nivells d’estrès, augmentar l'autoestima, i millorar l'estat anímic, contribuint a una major sensació de benestar general.

La incorporació de l'esport com a part integral del desenvolupament dels nens i nenes amb discapacitats, liderada per professionals com els d'Aspace, no només millora la percepció que tenen d'ells mateixos des d'un punt físic, sinó també emocional, contribuint significativament a la seva qualitat de vida.

Categoria:
Serveis de Salut