La complexitat de la Grafomotricitat

L'aprenentatge de l'escriptura ha generat un nou focus d'atenció en la comunitat terapèutica: la Grafomotricitat. Aquesta disciplina segueix un procés que necessita la correcta integració de diferents components: sensorials, ergonòmics, neuromusculars, visos-perceptius i espacials, coordinació òcul-manual, com també cognitius i psicosocials.

La Fundació Aspace Catalunya fa servir la grafomotricitat com a una de les moltes tècniques per abordar el desenvolupament de l’aprenentatge escrit.

Els professionals de la teràpia ocupacional són clau en l'abordatge d'aquesta qüestió, ja que adopten una gamma d'enfocaments per aconseguir una evolució satisfactòria. La importància de la postura corporal adequada, la coordinació òcul-manual, així com la percepció visual, són aspectes prioritaris en aquesta pràctica terapèutica.

Entre els punts crucials en l'avaluació i abordatge d'aquesta problemàtica es destaquen:

 • Postura òptima: Ajustament correcte dels braços, mans, cap i ulls durant l'activitat d'escriptura.
 • Força i resistència: Avaluar i treballar la força i resistència dels membres superiors per a millorar la capacitat d'escriure de manera sostenible.
 • Habilitats motores fines: Fomentar les habilitats motores fines necessàries per a la formació de lletres i formes precises.
 • Percepció visual: Identificar i tractar problemes de percepció visual que podrien influir en la capacitat d'organitzar lletres i formes.
 • Dificultats en la modulació: Abordar els problemes en la modulació i discriminació sensorial que poden interferir en l'aprenentatge de l'escriptura.
 • Nivell d'alerta: Considerar i ajustar l'entorn per millorar el nivell d'alerta necessari per a l'activitat d'escriptura.

El treball en la Grafomotricitat inclou diverses estratègies i recomanacions per als professionals i pares interessats a millorar aquestes habilitats:

 • Exercicis de motricitat gruixuda: Activitats que millorin la coordinació i moviment del cos.
 • Treball en plans verticals: Fomentar l'escriptura en superfícies verticals per millorar la postura i la coordinació.
 • Exercicis específics de pinça: Activitats que potenciïn la precisió i força de la pinça per a una escriptura més precisa.
 • Treball amb traços bàsics: Practicar amb línies, cercles i altres formes per millorar la coordinació i destresa en la formació de lletres.
 • Enfocament en la coordinació òcul-manual: Activitats que millorin la sincronització entre la visió i la coordinació de les mans.

Categoria:
Serveis de Salut