L'escola d'ASPACE participa en el programa ESCOLES+SOSTENIBLES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de l’any 2001 l’Ajuntament de Barcelona anima als centres educatius de Barcelona a fer les Escoles+Sostenibles, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica.  La nostra escola  participa en aquest programa des del curs 2003/04.

Barcelona Escoles + Sostenibles (BcnE+S) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, aprenent i actuant en xarxa per transformar l’escola i la ciutat.

Aquest curs 2015/16 l’escola ASPACE seguirà formant part de la xarxa Escoles + Sostenibles mitjançant la renovació del pla triennal amb les següents fites:

  • Continuar desenvolupant i millorar el treball de gestió de residus: recollida selectiva de paper i cartró, plàstic, matèria orgànica i piles usades.
  • Recuperar i mantenir l’hort escolar
  • Fer compostatge 
  • Participar en el projecte d’embolcalls + sostenibles
  • Crear una comissió coordinadora en la que s’impliqui el màxim de persones que formen part de la comunitat educativa