L'abordatge dels trastorns del espectre autista des d'una mirada global

Els trastorns de l'espectre autista (TEA) representen una classe heterogènia de trastorns mentals, que es defineixen principalment sobre la base de patrons de comportament. Els TEA són principalment caracteritzats pel retard i la desviació en el desenvolupament de la interacció social, la comunicació i les habilitats cognitives, comportaments, interessos i activitats repetitives (American Psychiatric Association, 2000).

A Fundació Aspace iniciem el camí de l’acompanyament i la intervenció dels infants amb autisme i les seves famílies des de les primeres etapes de la vida, amb els primers signes d’alerta des del CDIAP oferint atenció a les famílies del districte de Sants Montjuïc, i des de l’Equip de Psicologia i Psiquiatria del Servei d’ Atenció Ambulatòria per l’etapa post-CDIAP i al llarg del seu cicle vital de forma supraterritorial .

S’inicia un camí conjunt, on l’equip terapèutic i la família, ens endinsem en la comprensió del funcionament de l’infant que presenta dificultats en la comunicació la relació i la interacció. Els professionals de salut mental d’ Aspace a través del psicodiagnòstic amb valoracions neuropsicològiques específiques, atenció i seguiment individual i familiar, així com amb els grups psicoterapèutics de TEA, acompanyem a la persona i la seva família al llarg de la seva vida.

La detecció precoç dels signes d’alerta presents el primer any de vida, i en etapes primerenques ens està ajudant a una millor diagnosi i conseqüentment a una millora en l’evolució del trastorn de l’espectre autista.

Les dificultats en el contacte visual i expressiu, l’alteració del balboteig o l’absència de llenguatge comunicatiu, dificultats en l’alimentació i la regulació del ritme de son, estereotípies, moviments o jocs repetitius, enclavatges i interès inusual en aspectes sensorials dels objectes, i alteracions motrius , són alguns dels símptomes que ens aniran configurant un diagnòstic precoç i una intervenció específica.

Mitjançant la recollida sistemàtica de dades dels pacients atesos, hem pogut valorar com el treball conjunt amb els principals derivadors: pediatres d'atenció primària i professionals d’escoles bressol, suposa una detecció més precoç dels signes TEA, i per tant un diagnòstic en infants molt més petits que fa uns anys.

L’equip de Psicologia i Psiquiatria del Servei d’Atenció Ambulatòria atén les necessitats de salut mental del col·lectiu d’usuaris amb un diagnòstic principal de Paràlisi cerebral o i altres patologies del desenvolupament neurològic, Discapacitat Intel·lectual i Capacitat Intel·lectual Límit. A més dels aspectes nuclears presents en la majoria de casos, el diagnòstic de TEA pot anar sovint associat a afectacions neurològiques complementàries, com la discapacitat intel·lectual (DI) o la paràlisi cerebral (PC), variant en el seu nivell d’afectació.

La presència de discapacitat intel·lectual de forma comòrbida als TEA s’associa a una major afectació general i a una major prevalença d’ afectacions de salut mental i de conducta. Els perfils cognitius deficitaris mostren tendència a la rigidesa mental, pensament obsessiu o bloqueig davant situacions que no esperen o són novedoses, i d’aquelles situacions que els hi poden en general augmentar el nivell d’estrès. És per això que l’anticipació es converteix en una eina de prevenció d’alteracions de tipus conductual o emocional, fent-se necessari per ajudar a la regulació interna de la persona que l’ambient que l’envolta sigui estructura i el pugui viure des de la seguretat.

En la pràctica clínica observem com els petits TEA són acompanyats i atesos per diferents serveis però, amb el pas del temps l’atenció arriba a diluir-se. Des del Servei d’Atenció Ambulatòria d’Aspace valorem la necessitat de que en l’etapa adulta es pugui mantenir i seguint oferint resposta terapèutica per ajudar a comprendre el que no s’ha desenvolupat o no ha evolucionat de forma adequada. Poder oferir estratègies per millorar la qualitat de vida, evitant deterioraments i en alguns casos reduint manifestacions de tipus conductuals o psicòtiques.

Valorem necessari un abordatge global, multidisciplinar i biopsicosocial de la persona i la seva família així com l’avaluació i el diagnòstic precoç per poder dissenyar una intervenció ajustada el més aviat possible, amb l’objectiu de poder-nos adaptar, dona resposta i ajudar a comprendre la globalitat del diagnòstic al llarg del cicle vital. A nivell terapèutic treballem per potenciar la capacitat adaptativa, l’empoderament de la persona i la seva família per millorar la seva qualitat de vida.

Categoria:
Serveis de Salut