La Pissarra Digital Interactiva ha entrat a les aules d’ASPACE.

ASPACE adquireix 6 pissarres digitals interactives més per als seus centres gràcies a la col·laboració de Ramon Molinas Fundation.

La Pissarra Interactiva consisteix en un ordinador connectat a un videoprojector, que mostra el senyal d'aquest ordinador sobre una superfície llisa i rígida, sensible al tacte des de la qual es pot controlar l'ordinador, fer anotacions manuscrites sobre qualsevol imatge projectada, així com guardar-les, imprimir-les, enviar-les per correu electrònic i exportar-les a diversos formats. La principal funció de la pissarra és, doncs, controlar l'ordinador mitjançant aquesta superfície amb un bolígraf, el dit -en alguns casos- o un altre dispositiu com si d'un ratolí es tractés. És el que ens dóna interactivitat amb la imatge i el que el diferencia d'una pissarra digital normal (ordinador + projector).

Gràcies a la donació feta per Ramon Molinas Fundation, les aules de l’Escola d’Educació Especial i dels centres de teràpia ocupacional d’ASPACE actualment disposen de pissarra digital interactiva. Mestres, professionals i alumnes tenen permanentment a la seva disposició la possibilitat de visualitzar i comentar de manera col·lectiva tota la informació que pot proporcionar Internet o la televisió i qualsevol altra de què disposin en qualsevol format: presentacions multimèdia i documents digitalitzats en disc (apunts, treballs...), vídeos, documents en paper (que poden capturar amb una simple webcam), etc. Aquesta disponibilitat de tot tipus d'informació i la visualització conjunta a l'aula facilita el desenvolupament de treballs cooperatius per part de grups d'alumnes i usuaris i la seva presentació pública a tota l’aula.

A més, amb l'ajuda d'un editor de textos es pot projectar qualsevol informació que s'escrigui amb el teclat com es faria escrivint sobre una pissarra convencional, però amb molts avantatges: no haver d'utilitzar el guix, possibilitat d'utilitzar més lletres i colors, retocar i moure textos, emmagatzemar-lo en el disc i utilitzar-lo en una sessió posterior o enviar-lo per correu electrònic a algun alumne o usuari que no va poder assistir-hi, imprimir-...

Tot els mestres i altres professionals d’ASPACE estan entusiasmats amb elles i, progressivament, van descobrint les nombroses possibilitats alhora que assagen noves metodologies docents que donen un major protagonisme als alumnes i usuaris.

És una eina de fàcil ús i a la vegada per als nostres usuaris, infants i adults, amb necessitats especials és un recurs motivador, capaç d'adaptar-se a qualsevol àrea i nivell d’aprenentatge, on poden fer treballs individuals, treballs cooperatius, en grups, etc.