La importància de la neurologopèdia

La neurologopèdia és una branca d'especialització del logopeda la qual integra coneixements de la neurociència amb la rehabilitació. L'objectiu principal és el de rehabilitar i compensar els desordres de la comunicació, llenguatge, parla, veu i/o deglució, conseqüència d'un trastorn neurològic o dany cerebral de qualsevol origen, una malaltia neurodegenerativa o una alteració del neurodesenvolupament.

Des de la Fundació Aspace Catalunya s'ofereix una atenció integral i altament especialitzada enfocada a la neurorehabilitació de les persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat al llarg de tota la seva vida.

Mitjançant un procés de rehabilitació meticulós i complet, abasten des de l'anamnesi inicial fins a l'acompliment dels objectius terapèutics, oferint un suport continuat.

En procés de rehabilitació consta de:

1. Anamnesi logopèdica.

2. Valoració específica.

3. Definició d'objectius.

4. Desenvolupament del tractament neurorehabilitador.

5. Avaluacions periòdiques i/o se seguiment.

6. Entrevistes d'orientació i assessorament a la família.

7. Coordinació amb altres serveis.

Cal remarcar que el servei d'Atenció Ambulatòria disposa d'un equip de logopedes especialitzats, que s'encarreguen de dur a terme el tractament neurrehabilitador a tots els centres d'Aspace Catalunya.

Categoria:
Serveis de Salut