LA FUNDACIÓ ASPACE CATALUNYA PARTICIPA EN UN CONGRÉS A BRASIL

La setmana passada es va celebrar el I Congrés Nacional de Rehabilitació Multidisciplinar i Inclusió Escolar, organitzat per l'ADEFIP (Associació de Discapacitats Físics de Poços de Caldas) de Brasil.

La Fundació Aspace Catalunya ha pogut participar-hi, de la mà de Carlos Varela, fisioterapeuta i director dels centres de Rehabilitació perif​èrics.
 
L'associació ADEFIP va sorgir fa més de 30 anys, de l'experiència d'uns joves vinculats a l'Església que van sentir la necessitat de treballar amb els Discapacitats Físics a la ciutat, ja que en aquella època no hi havia serveis d'aquest caire. Actualment disposen d'una cartera de serveis de salut, socials i educatius adreçats a persones amb paràlisi cerebral i altres patologies físiques durant tot el seu cicle vital, amb la missió de promoure la participació activa, l'autonomia i impactant positivament en una millora de la qualitat de vida.
 
Aspace ha pogut participar en dues ponències, una adreçada a explicar la seva experiència en l'organització i la gestió de la rehabilitació de persones amb paràlisi cerebral, i l'altra enfocada a explicar diferents pràctiques inclusives en l'esport adaptat i compartint experiències entre Brasil i Espanya.
 
Agraïm a l'associació ADEFIP que ens hagi convidat a participar en aquesta experiència ja que és una oportunitat per fer xarxa a nivell internacional amb entitats del sector de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, i per poder compartir experiències i models de treball des de diferents perspectives.
 
-
 
LA FUNDACIÓN ASPACE CATALUÑA PARTICIPA EN UN CONGRESO EN BRASIL
 
La semana pasada se celebró el I Congreso Nacional de Rehabilitación Multidisciplinar e Inclusión Escolar, organizado por la ADEFIP (Asociación de Discapacitados Físicos de Poços de Caldas) de Brasil.
 
La Fundación Aspace Cataluña ha podido participar, de la mano de Carlos Varela, fisioterapeuta y director de los centros de Rehabilitación periféricos.
 
La asociación ADEFIP surgió hace más de 30 años, de la experiencia de unos jóvenes vinculados a la Iglesia que sintieron la necesidad de trabajar con las personas con discapacidad física en la ciudad, puesto que en aquella época no había servicios de esta índole. Actualmente disponen de una cartera de servicios de salud, sociales y educativos dirigidos a personas con parálisis cerebral y otras patologías físicas durante todo su ciclo vital, con la misión de promover la participación activa, la autonomía e impactando positivamente en una mejora de la calidad de vida.
 
Aspace ha podido participar en dos ponencias, una dirigida a explicar su experiencia en la organización y la gestión de la rehabilitación de personas con parálisis cerebral, y la otra enfocada a explicar diferentes prácticas inclusivas en el deporte adaptado y compartiendo experiencias entre Brasil y España.
 
Agradecemos a la asociación ADEFIP que nos haya invitado a participar en esta experiencia ya que es una oportunidad para hacer red a nivel internacional con entidades del sector de la parálisis cerebral y la pluridiscapacidad, y para poder compartir experiencias y modelos de trabajo desde diferentes perspectivas.