La fundació Aspace Catalunya i la Fundació Pere Tarrés signen un conveni de col·laboració per promoure el lleure en persones amb paràlisi cerebral

L’objectiu de l’aliança és millorar el benestar i desenvolupament de la persona amb paràlisi cerebral, a través de les activitats del lleure educatiu i de socialització

Barcelona, 20 d’octubre de 2020. La Fundació Aspace Catalunya i la Fundació Pere Tarrés, van signar un conveni de col·laboració per millorar el benestar i desenvolupament  de les persones amb paràlisi cerebral a través d’activitats de lleure educatiu i de socialització.

Mitjançant aquesta aliança s’establirà coordinació entre les dues entitats a fi de que les persones usuàries dels serveis d’Aspace puguin gaudir d’activitats de lleure educatiu organitzades i gestionades per la Fundació Pere Tarrés.

 ASPACE aportarà el coneixement en l’atenció a la persona amb paràlisi cerebral i farà d’intermediari amb les persones usuàries participants a través dels equips de professionals especialitzats.

Per la seva banda, la Fundació Pere Tarrés, experta en la promoció de l’Acció social i l’educació a través del lleure,   s’encarregarà de l’organització i gestió d’activitats tals com sortides, estades de cap de setmana, colònies d’estiu, casals, etc adreçades a les persones usuàries dels serveis d’Aspace.

Persones amb necessitats específiques

Las persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic tenen un perfil complex, i requereixen d’una atenció especialitzada. La Fundació Aspace Catalunya, per la seva expertesa com a entitat referent en la paràlisi cerebral, aportarà aquest valor a la Fundació Pere Tarrés per tal que pugui realitzar les activitats de lleure educatiu amb major especificitat per les demandes del col·lectiu.

Experiència en el Lleure

Paral·lelament, la Fundació Pere Tarrés, dedicada a la promoció de la persona  especialment en el lleure educatiu infantil i juvenil, l'animació sociocultural i l'educació social aportarà aquesta expertesa per poder dur a terme les activitats de socialització i desenvolupament de la persona.  

Sobre la Fundació Aspace Catalunya

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 1961 amb la missió d’atendre les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic, amb un model assistencial innovador i interdisciplinari en el tractament i rehabilitació de la persona.

Oferim serveis basats en un model biopsicosocial i cultural de la persona, considerant les tres dimensiones de la salut (dimensió física, psicològica i social) de la persona al llarg de tot el cicle vital de la persona . Disposem de serveis d’atenció ambulatòria, rehabilitació, CDIAP, escola d’educació especial, centres d’atenció diürna, serveis residencials, i serveis d’esports. Tots ells portats a terme gràcies a la professionalitat de gairebé 300 persones treballadores, voluntàries i col·laboradores.

Sobre la Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés, amb 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa educativa i d'acció social que va néixer amb la finalitat de promoure l’educació en el lleure d’infants i joves.

Dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i l'enfortiment del teixit associatiu, amb el temps la seva acció s'ha ampliat a altres àmbits de l'acció social com ara la formació, la recerca i la gestió.

Categoria:
Institucional