La creació de jocs aporta molts de beneficis

Des del Centre de Teràpia Ocupacional Poblenou s’està treballant amb l’elaboració de diversos jocs en “el taller de jocs”. L’últim que s’ha elaborat ha sigut el  “¿Quién es quién?” personalitzat amb les persones usuàries de Poblenou.

Aquestes activitats aporten diversos beneficis a les persones amb discapacitat.

Com ara:

  1. Desenvolupament de habilitats manipulatives: implica activitats com tallar, enganxar, manipular peces i altres accions que ajuden a millorar les habilitats motrius i coordinació manual.
  2. Estimulació cognitiva: el procés de pensar i crear les regles, així com participar en les partides, fomenta l'estimulació cognitiva. Això pot ser especialment beneficiós per a persones amb discapacitats cognitives.
  3. Promoció de la creativitat: la creació del joc suposa una expressió creativa, ja que heu de prendre decisions sobre el disseny, les regles i altres aspectes. Aquesta creativitat pot ser molt enriquidora per a les persones amb discapacitat.
  4. Desenvolupament de habilitats socials: participar en el taller implica interactuar amb altres persones, ja sigui col·laborant en la confecció del joc o jugant les partides. Aquesta interacció social pot millorar les habilitats socials i fomentar la integració social.
  5. Augment de la autoestima: la creació i participació pot ser una font de satisfacció personal i èxit, ajudant a augmentar la autoestima i la confiança en un mateix.
  6. Foment de la cooperació: si està dissenyat per ser jugat en grup, pot impulsar la cooperació i el treball en equip, permetent als usuaris experimentar el valor de la col·laboració.
  7. Oportunitat d'aprenentatge continu: les partides poden oferir oportunitats d'aprenentatge continu, ja que els participants poden enfrontar-se a nous reptes, prendre decisions i adaptar-se a diferents situacions.

Després de molta feina han confeccionat el seu propi joc, ha sigut un procés llarg però molt gratificant.

Cal destacar que,  aquesta activitat no només proporciona diversió sinó que també contribueix al desenvolupament integral de les persones amb discapacitat, abordant habilitats tant físiques com cognitives i socials.

 

Categoria:
Centres diürns i ocupacionals