Fundació Aspace Catalunya rep un donació per part de Leroy Merlin, en la seva 1a convocatòria d'ajuts “Hogares Dignos”,

La Fundació Aspace Catalunya ha rebut 25 000€ per part de Leroy Merlin, en la seva 1a convocatòria d'ajuts “Hogares Dignos”, com a acció social adreçada a entitats sense ànim de lucre amb propostes de millora i condicionament d'espais on viuen i pernocten col·lectius en risc de vulnerabilitat.

La Fundació Aspace Catalunya ha rebut 25 000€ per part de Leroy Merlin, en la seva 1a convocatòria d'ajuts “Hogares Dignos”, com a acció social adreçada a entitats sense ànim de lucre amb propostes de millora i condicionament d'espais on viuen i pernocten col·lectius en risc de vulnerabilitat.
 
El projecte premiat anirà dirigit a finançar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i poder produir energia elèctrica d'ús propi a partir d'una font totalment renovable. Tot l'estalvi que suposi el projecte anirà destinat a millorar la qualitat de vida de persones amb patologies del neurodesenvolupament, paràlisi cerebral i pluridiscapacitat que atenem a la Fundació.
 
Rebem amb molta il·lusió aquest ajut, ja que gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques podrem disposar d'un edifici confortable, còmode i polivalent que convidi que les persones que viuen a la residència i les que són ateses als serveis de centre de dia, rehabilitació, atenció ambulatòria , atenció precoç (CDIAP) convisquin en un lloc sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 
La Fundació Aspace Catalunya està compromesa amb el medi ambient, i les seves accions s'alinien amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. D'aquesta manera gràcies a aquesta donació impactem en l'ús de renovables i en la millora del planeta, incidint també en la reducció de la despesa energètica.
 
Esperem continuar comptant amb iniciatives com la de Leroy Merlin. Agraïm una vegada més la vostra confiança en el nostre projecte i esperem que ens acompanyin en la consecució dels nostres reptes.
 
També volem posar en valor totes les organitzacions que promouen la integració social i la participació, contribueixen a la salut i al benestar personal i de l'entorn, i són agents de canvi i transformació.
 
------------------

La Fundació Aspace Catalunya ha recibido 25 000€ por parte de Leroy Merlin, en su 1ª convocatoria de ayudas “Hogares Dignos”, como acción social dirigida a entidades sin ánimo de lucro con propuestas de mejora y acondicionamiento de espacios en donde viven y pernoctan colectivos en riesgo de vulnerabilidad.  

El proyecto premiado irá dirigido a financiar una instalación fotovoltaica de autoconsumo y así poder producir energía eléctrica de uso propio a partir de una fuente totalmente renovable. Todo el ahorro que suponga el proyecto irá destinado a mejorar la calidad de vida de personas con patologías del neurodesarrollo, parálisis cerebral y pluridiscapacidad que atendemos en la Fundación. 

Recibimos con mucha ilusión esta ayuda, ya que gracias a la instalación de placas fotovoltaicas podremos disponer de un edificio confortable, cómodo y polivalente que invite a que las personas que viven en la residencia y las que son atendidas en los servicios de centro de dia, rehabilitación, atención ambulatoria, atención temprana (CDIAP) convivan en un lugar sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 

La Fundació Aspace Catalunya está comprometida con el medio ambiente, y sus acciones se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De esta manera gracias a esta donación impactamos en el uso de renovables y en la mejora del planeta, incidiendo a su vez en la reducción del gasto energético. 

Esperamos seguir contando con iniciativas como la de Leroy Merlin. Agradecemos una vez más su confianza en nuestro proyecto y esperamos que nos acompañen en la consecución de nuestros retos. 

También queremos poner en valor todas las organizaciones que promueven la integración social y la participación, contribuyen a la salud y al bienestar personal y del entorno, y son agentes de cambio y transformación. 
 

Categoria:
Institucional