Es presenta el projecte "Valorant capacitats" a entitats del món de la discapacitat

ASPACE BARCELONA forma part del Comitè tècnic de la CIF, per promoure una eina web per facilitar l’ús de la CIF, compartir conclusions entre centres, conèixer de primera mà la situació de la població amb Paràlisi Cerebral, homogeneïtzar models i dissenyar noves estratègies i activitats als centres.

La Confederación ASPACE, entitat on estem adherits, va presentar recentment el projecte "Valorant Capacitats" a diferents entitats del sector de la discapacitat, entre les que es troben el CERMI i Fundación ONCE, per mostrar-los la utilitat de l'eina i convidar-les a unir-se al projecte. A la presentació també hi va assistir Fundación Vodafone.

A la reunió es van desgranar els detalls del projecte té com a finalitat promoure i facilitar la implantació de la CIF en les entitats ASPACE i altres organitzacions del món de la discapacitat que vulguin unir-se. La CIF és una classificació desenvolupada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per proporcionar un llenguatge unificat i estandarditzat que serveixi com a punt de referència per a la descripció de la salut, l'entorn social de la persona i les seves capacitats funcionals.

La CIF i l'aplicació desenvolupada per ASPACE permeten mesurar de forma objectiva la salut i la funcionalitat de la persona amb discapacitat, tant a nivell individual com poblacional. Fins fa poc temps, la implantació d'aquest procediment era pràcticament nul·la a causa de la seva complexitat ja que no existia una eina comuna basada en aquesta avaluació.

Gràcies a 'Valorant capacitats' es podran dissenyar i planificar els tractaments, teràpies i activitats de manera específica i individualitzada per a cada persona amb discapacitat, mesurar els seus progressos de forma quantitativa i comptabilitzar els costos dels tractaments i suports.

Durant la primera fase del projecte 'Valorant capacitats' es va desenvolupar l'eina web pròpiament dita, basant-se per a això en plantilles utilitzades amb anterioritat per altres entitats ASPACE i que havien mostrat la seva eficàcia. En l'actualitat, Valorant Capacitats es troba en una fase pilot on les entitats ASPACE participants estan posant a prova la potencialitat de l'eina web per poder optimitzar així el seu funcionament.

Formen part del  Comitè Tècnic de la CIF, persones d’ASPACE Cáceres, ASPACE Badajoz, ASPACE Valencia (Avapace) i ASPACE Barcelona

Aquesta aplicació és de gran importància ja que resulta imprescindible per a la creació de projectes adaptats a les necessitats reals del col·lectiu, accessible a tots els professionals, possibilita l'ús comú d'aquest mecanisme d'avaluació i agrupa en una única base de dades l'historial de tot el col·lectiu de la discapacitat que la utilitzi, fet que possibilita la creació d'estadístiques.

Amb aquesta filosofia ASPACE va presentar el projecte a un grup d'entitats de la discapacitat interessades en sumar-se a la iniciativa. Les que finalment s'adhereixin a 'Valorant Capacitats' signaran un conveni de col·laboració i tindran accés a l'ús de l'aplicació web.

L'objectiu últim és que aquesta eina acabi sent un referent en el món de la discapacitat a l'hora de permetre aportar dades fidedignes i reals sobre la situació real, clínica i social dels diferents col·lectius de la discapacitat.

 

Més informació